Наредба ще ни задължи да рециклираме строителните боклуци

Всички строителни отпадъци ще трябва да се обработват и рециклират, а тези от тях, които са токслични, да се обработват специално, според нова наредба, подготвяна от министерството на околната среда и водите. Проектът е част от готвената стратегия за оползотворяването на строителни отпадъци. Според министъра на околната среда и водите, до 2020 г. България трябва да рециклира поне 70% от този вид отпадъци.

За осъществяването на стратегията ще бъде променен Законът за управление на отпадъците и ще бъде приета въпросата наредба за оползотворяването на строителните отпадъци, която е вече в етап на обсъждане.

Така например новата наредба ще забранява смесването на строителни отпадъци и земна маса, разрушаването на сгради или обекти на техническата инфраструктура по начин, водещ до невъзможност за рециклиране на образуваните строителни топадъци, както и самото строителство по начин, водещ до невъзможност за рециклиране на образуваните строителни боклуци. Ще се забрани нерегламентираното изхвърляне на този вид отпадъци, образувани от дейности по строителство и разрушаване. Също така наредбата ще ограничи депонирането на СО, които могат да бъдат рециклирани, повторно употребени или оползотворени.

При ремонти и разрушаване на сгради, особено големите такива – с над 1200 кв.м. разгърната застроена площ, ще бъде задължително да се разрушават селективно (деконструират), при което ще трябва да се разделят няколко вида отпадъци: стъкло, дърво, пластмаси, метали (включително и сплави), бетон (без съдържание на опасни вещества), тухли (без съдържание на токсични вещества), керемиди, тухли и керамика без съдържание на опасни вещества, както и смеси от въпросните материали.

greentech.bg

Може да харесате още...