Нискоенергийно строителство с Schüco

От потребителска гледна точка често не се прави разлика между енергоефективна и пасивна сграда?
– Енергоефективната сграда е много общо понятие, тя има някакви мерки в посока спестяване на енергия. Пасивната сграда има най-висшата степен на енергоефективност.

В Европа са популярни понятията нискоенергийни сгради. Нискоенергийните сгради имат около 30-70 кWh на кв.м консумация на енергия. Пасивна е онази сграда, която отговаря на следните задължителни изисквания на стандарта: енергия за отопление, вентилация и климатизация не повече от 15 kWh/м² годишно; общо потребление на сградата за всички нужди не повече от 120 kWh/м² годишно; въздухонепроницаемост на външната обвивка – стойност не по-голяма от 0.6 h-1 при провеждане на вентилаторен тест на сградата с налягане от 50 Pa. Т.е. за да построите нискоенергийна къща трябва още на фаза проектиране да имате ясна концепция и цели.

Кои са основните мерки за понижаване консумацията на енергия?
– Изолация и контролирана вентилация на помещенията – само с тези две мерки е достатъчно да намалим консумацията на енергия до 10 пъти. Енергията, която е необходима, за да стоплим после сградата, е толкова малко, че може да се достави изцяло с възобновяеми енергоизточници, т.е. от слънчева енергия, от геотермални сонди. Така можем да достигнем почти нулева консумация за цялата сграда. Няма генерални предписания за необходимите параметри на една нискоенергийна сграда, тъй като те зависият до голяма степен и от строителната форма.

Но като опорни точки важат следните U-стойности:
– Външни стени: около 0,2 W/m²K;
– прозорци: стъкло 0,9 W/m²K, прозорец общо 1,2 W/m²K;
– тавани и покривни наклони: около 0,15 W/m²K.

Най-голяма тежест имат прозорците, поради което, за да имаме енергоефективен дом, трябва да употребяваме единствено високоефективни прозорци.

PVC дограма с профилна система SCHÜCO Corona SI 82+
Системата е снабдена с три равнини на уплътняване и патентована технология за свързващ алуминиев профил, което означава, че е разработена за високи стойности на изолация и покриване на европейските норми за енергийна ефективност. Ето защо тя е особено подходяща за приложение както при нискоенергийни прозорци така и за пасивни къщи и е отлична инвестиция не само в качество, функционалност и надеждност при експлоатация, но и в уюта на дома като съвкупен елемент:
– Строителна широчина – 82 мм и по-голяма дълбочина;
– Минимални видими широчини от 120 мм;
– 8-камерна профилна система с оптимални топлоизолационни показатели;
– високи статически параметри чрез иновативна, патентована технология на свързващ алуминиев профил;
– стоманената рамкова концепция без изолатори от пяна предотвратява образуването на топлинни мостове;
– достига Uf=0,8 W/m²K в зависимост от вида остъкляване и профилната комбинация;
– три нива на уплътняване – за вятър, дъжд, шум;
– 80% повече стъклена повърхност за по-голям светлинен поток.

Вентилацията на сградата е другият компонент, който води до значително намаляване на изразходената енергия. Децентрализираните вентилационни системи са един изключително изгоден и лесно реализуем вариант както за ново строителство така и ремонт на съществуващи сгради, в случай че трябва да бъдат вентилирани само отделни помещения.

Schüco VentoTherm -Интегрирана в прозореца вентилация с възвръщане на топлина

Задвижваната с мотор вентилационна система е оптимално съгласувана с пластмасовите прозоречни системи на Schüco. Тя се монтира в прозореца в горната рамка. В тази идеална позиция в горната зона на помещението системата всмуква лошия въздух и го отвежда филтриран към рекуператора.

Същевременно отвън се всмуква чист въздух и се прочиства с джобен филтър от клас F7 (съгласно DIN-норма EN 779). Този филтър предотвратява навлизането на полени и фин прах. След това чистият въздух също се отвежда към рекуператора.

Тук той се затопля без допир от отработения въздух и отведен в помещението.

Охладеният от този процес лош въздух се издухва навън.

Обслужването на Schüco VentoTherm е практично и удобно: чрез интегриран в рамката шалтер вентилацията може да бъде включвана и изключвана, и регулирана силата в две степени. Допълнителен комфорт предлага автоматичната функция: при нея VOC (влажност на въздуха)- / CO2-сензори както и такъв за влажността на въздуха контролират качеството на същия и регулирайки по този начин обмена между отработен изходящ и чист входящ въздух.

Schüco VentoTherm е едно ефикасно системно решение за децентрализирана вентилация при затворени прозорци. Това повишава енергийната ефективност на недвижимия имот и осигурява приятен климат в помещенията както и оптимално качество на въздуха при спазване на актуалните норми и разпоредби.

Убедителни предимства при ново строителство и ремонт:
– Малка строителна височина: спрямо прозорец без Schüco VentoTherm са необходими допълнителни 50 мм височина за монтаж. С това се гарантира оптимално навлизане на светлина;
– Schüco VentoTherm хармонично се вписва в оформлението на стената и прозореца;
– Идеално приложение при ремонт;
– Съвместим с профилните системи от сериите Schüco Corona CT 70 und SI 82 / SI 82+;
– Лесен и бърз монтаж чрез обтегачи и щепселно съединение;
– Лесен и бърз монтаж на вътрешния корпус чрез стенни държачи;
– до 35% икономия на енергия чрез степен на затопляне до 45%;
– намаляване на енергийни загуби чрез управление съобразено с нуждите;
– голямо удобство на обслужване чрез интегрирани VOC- / CO2-сензори;
– навлизането на чист въздух вкл. филтърът F7 отговарят на DIN EN 779;
– управлението на Schüco VentoTherm се извършва през интегриран в рамката, интуитивно обслужваем шалтер с показание за работното състояние чрез интегрирани LED;
– Schüco VentoTherm захранва удобно помещението съотв. цялата сграда с приятно затоплен чист въздух;
– Въпреки затворените прозорци се осигурява постоянен въздушен обмен;
– Интегрирано управление със затваряща клапа – затваря съотв. отваря напълно автоматично зоната за входящ и изходящ въздух при изключване съотв. включване на уреда. При спиране на тока или колебания клапите се затварят автоматично;
– Запазени са всички функции на затворен прозорец напр. по отношение на защита срещу взлом и шум;
– Въз основа на тихата работа на уреда: ≤ 26 dB (A) на първа степен, Schüco VentoTherm е подходящ и за спални помещения

Интегрирана слънцезащита Schüco CTB

Задължителен елемент на нискоенергийното строителство е засенчването на прозорците. Schüco CTB (Concealed Toughened Blind) е външна, интегрирана във фасадата, слънцезащита с изключително голяма устойчивост на вятър. Електрически навиващата се ламелна завеса от алуминиеви микро-ламели дава възможност за оптимално засенчване и предлага същевременно контакт с външния свят чрез голяма прозрачност. Ламелите от непрекъснато пресован алуминий могат да хармонират с външния вид на сградата чрез елоксирани повърхности.

Характеристики и предимства
– Напълно интегрирана слънцезащита без бленда отпред;
– Устойчивост на вятър до 30м/сек – гарантира слънцезащита във ветровити дни и високи сгради;
– Топлинна защита през лятото чрез пълно засенчване при слънцестоене над 20°;
– Голяма прозрачност на завесата предлага по всяко време добра видимост навън;
– Специалната форма на ламелите насочва дифузната светлина във вътрешността на помещението и осигурява приятно осветление;
– подходящо и при ремонти, тъй като това решение засяга малко съществуващата постройка.

Следваща стъпка към редуциране на енергийните разходи е използването на слънчевата енергия за добив на електричество и доставка на топла вода.

Фотоволтаични инсталации преобразуват слънчева енергия директно в електричество.
Произведеният ток може да се ползва локално или подава срещу заплащане към обществена електрическа мрежа. В България овъзмездяването на подадения фотоволтаичен ток е регламентирано със Закона за енергетика (ЗВЕИ). Следователно инвестирането във фотоволтаични инсталации е печелившо и природосъобразно.

Schüco E² фасада

Абсолютен факт е, че ключът към енергийната ефективност на една сграда е във фасадата. Външната обвивка на зданието е отговорно за проникване на светлина, проветрение, защита от студ или жега както и да предлага слънцезащита за оптимални работни условия. Тя е и редом с покрива значимата площ на сградата, която дава възможност за производство на соларна енергия. На този „свят на техниката” противостои взискателния „свят на дизайна”, който се стреми към високо трансперантна, широкоформатна и изцяло симетрична фасадна структура. Ако трябва да се обединят тези два свята, е необходимо до голяма степен невидимо интегриране на технически функции в системната техника на фасадата.

Представената за първи път на BAU 2007 като прототип Schüco E² фасада достигна пазарна зрялост и бе включена като модулна конструкция в системната програма на предприятието. Тази фасада обединява по един досега уникален и силно интегриран начин основните функции на децентрална вентилация (вкл. отопление и охлаждане), автоматизирани отваряеми елементи, слънцезащита и соларен добив на енергия с най-модерна тънкослойна технология в едно естетично цяло и следва по този начин програмната цел, едновременно да пести и добива енергия.

Съществен дизайнерски похват е скрито позиционираната децентрална вентилационна инсталация както и слънцезащита в зоната на преход между етажите. Това дава възможност и при единични фасади да се осъществи хомогенен, високо транспарантен вид на фасадата, който прикрива енергетична, мултифункционална производителност с елегантност и конструкционна семплост.

Децентрална вентилационна техника: въпрос на планиране

Дизайнерският и технически потенциал на фасадата Schüco E² се крие в систематичното проектиране, което позволява изясняване на важни детайлни въпроси още в проектна фаза. В началото архитекта би трябвало да съпостави във всички съществени за проекта точки интегрираното решение за децентрална вентилация с конвенционалния модел с централна вентилация. Очевидно предимство при използването на фасадата Schüco E² е по-малката височина между плочите. При еднаква височина на етаж в сграда с около 110 м височина се икономисва пространство, което отговаря на три пълни етажа. Изгодно по отношение на едно свободно проектиране е и отпадането на шахтовите площи за вентилационните канали както и отказа от скъпи, отнемащи пространство технически етажи, които трябва да бъдат интегрирани от определена височина нагоре.

Следователно концепционалното решение за децентрална вентилация в рамките на фасадната техника Е² дава свобода на оформлението, увеличава предлаганата площ и намалява на фаза проектиране търкане между архитекта и проектанта, отговарящ за техническото сградно оборудване.

Проектантска величина с нарастващо значение в обектовото строителство са предстоящите експлоатационни разходи по недвижимия имот. Енергоспестяваща сградна техника може да даде важен принос към дългосрочната рентабилност на обекта – в случай на децентрална вентилационна система могат да бъдат реализирани икономии на енергийни разходи между 20 и 30 процента.

Интегрирани и автоматизирани отваряеми елементи
Адаптираните към фасадата Schüco E² отваряеми елементи базират върху утвърдената фасадана система Schüco SFC 85 и предлагат възможността при изцяло тесни видими ширини на профила от 85мм, във фасадата да се интегрират хомогенно прозорци – ръчни или оборудвани с автоматично задвижване, с тегло на крилото до 250 кг.

Следвайки принципа на „невидимата фасадна техника”, ригела на двигателя за задвижване на рамката на крилото е интегриран изцяло в носещата конструкция. Във връзка с управляемата напълно автоматизирана фасадна система нощното охлаждане може да бъде автоматизирано през свързаните отваряеми елементи.

Мултифункционален хай-тек
Интегрираната фасада Schüco E² предлага шансове за архитектурата на природосъобразни и дългосрочно конкурентноспособни сгради чрез ясно намален разход на първична енергия в комбинация с производство на соларна енергия.

Енергийните и архитектурни потенциали могат да бъдат усвоени в пълен размер чрез старателно, цялостно планиране, което съобразява всички съществени разходни фактора в ранния стадии на разработка. Допълнителни разходи за децентралната вентилация на интегрираната фасада спрямо конвенционалното решение могат да бъдат компенсирани чрез по-ниски разходи за груб строеж още в строителната фаза.

Така инвеститорът получава значително по-добра, сигурна фасада на сравними инвестиционни стойности, а ползвателят печели непосредствено от икономичните експлоатационни разходи на сградата. От естетична гледна точка се получава една екологично съвременна сградна обвивка, която крие своята мултифункционална техническа ефективност зад непретенциозна фасадна гледка с максимална архитектурна свобода.