Нова инициатива на ЕС за пестене на енергия чрез умни прозорци

Switch2Save

Производство на електрохромни филми в стерилна среда във Fraunhofer ISC

Системите от умни стъкла, като електрохромни и термохромни прозорци и стъклени фасади, контролират пропускливостта на слънчева енергия с едно натискане на бутон и така могат значително да намалят консумацията на електроенергия за отопление и климатизация в големи сгради. В началото на този месец стартира финансираната от ЕС инициатива Switch2save, която цели да направи електрохромните и термохромни смарт стъкла налични и достъпни. Консорциум от водещи университети, научноизследователски институти и промишлени компании от 6 държави от ЕС ще демонстрира енергоспестяващия потенциал и комфорта на осветление на интелигентните стъкла в две функциониращи сгради  – втората по големина болница в Атина, Гърция, и офис сграда в Упсала, Швеция.

Днес промените в климата и поставяните спрямо тях цели са предмет на обсъждане на всички нива. Мерки като използването на възобновяеми енергийни източници и възстановяването на енергията в съществуващите цикли в момента са от голям научен интерес.

Electrochromic windows

Ефектът на електрохромните стъкла

През стъклата на сградите се осъщестява до 60% от преноса на енергия. През зимата топлината се излъчва навън, а през лятото слънчевата енергия загрява вътрешността на сградата, което увеличава нуждата от климатизация и охлаждане. Големите прозорци и стъклените фасади, често срещано дизайнерско решение в модерните и големи сгради, подсилват този ефект – с 35% по-голяма консумация на електроенергия за отопление и до 5 пъти за охлаждане. Switch2save може да намали общата годишна електроенергия за отопление и охлаждане в такива големи сгради с до 44% благодарение на интелигентни протоколи за превключване, базирани на данни за времето и температурата в реално време и осветеността на сградите.

Днес основно се използват механични щори за контрол на слънчевата енергия в зависимост от конкретното време на деня, температурата и интензивността на слънчевата светлина. Те обаче силно влошават нивата на комфорт и осветеност. В сградите със стъклени фасади (търговски центрове, летища, офис сгради) такива щори – ако изобщо са инсталирани – нарушават архитектурния дизайн и изискват тежки профили за монтаж. Умните стъкла имат потенциала да заменят механичните щори в бъдеще.

Switch2save комбинира електрохромни и термохромни системи за създаване на леки и енергоефективни стъкла, подходящи за големи прозорци и стъклени фасади. Управлението на електрохромните стъкла се основава на материали, които променят своята пропускливост на светлина, прилагайки ниско електрическо напрежение. С промяна на температурата се променя свойството на термохромните клетки да отразяват инфрачервеното лъчение.

Електрохромните и термохромните модули на Switch2save имат специфично тегло, по-малко от 1 кг. на квадратен метър. Те лесно се интегрират в прозорци с двоен стъклопакет чрез процес на ламиниране.

Може да харесате още...