Нова серия индустриални секционни врати Hörmann със скорост на отваряне до 1 m/s

vrati

Индустриалните секционни врати Hörmann от новата серия 60 са значително по-бързи, изискващи по-малко техническа поддръжка и със значително по-спокоен ход в сравнение със своите предшественици. Освен това вратите могат да се интегрират в цифрови концепции за сервизно обслужване и дистанционна техническа поддръжка. На снимката: Сравнение на скоростите на движение при новата серия 60 (вдясно със скорост 1 m/s, в средата със скорост 0,5 m/s) и при старото поколение, серия 50 (вляво със скорост 0,45 m/s).

За първи път в света Hörmann представя следващото поколение индустриални секционни врати от серия 60, които позволяват максимална скорост на отваряне до 1 m/s. Освен това новата серия 60 е особено лесна за монтаж и техническа поддръжка и осигурява спокойно движение на вратата с ниска степен на износване. Иновацията се допълва от също така новоразработеното задвижване за индустриални врати WA 500 FU, както и от управленията 545 и 560 с функция Bluetooth и интерфейс HCP-Bus. Така индустриалните секционни врати могат да бъдат интегрирани и в цифрови концепции за сервизно обслужване и дистанционна техническа поддръжка. За тази цел Hörmann разработи онлайн портала SmartControl за дистанционна техническа поддръжка и приложението BlueControl за улеснено обслужване на място чрез Bluetooth.

Скорост на отваряне до 1 m/s

В комбинация с новоразработеното задвижване за индустриални врати WA 500 FU и управлението 560 с индустриалните секционни врати на Hörmann от серия 60 могат да се реализират максимални скорости на отваряне до 1 m/s. Благодарение на високата скорост на движение вратите престояват отворени значително по-кратко време, така че загубите на енергия се намаляват. Същевременно валовото задвижване WA 500 FU осигурява спокойно движение на вратата с ниска степен на износване и щадящо плавно задействане и спиране, както и постоянна скорост на движение на вратата.

Освен високата скорост на отваряне управлението 560 предлага и други предимства: Със стандартно включеното реле могат да се управляват напр. осветление на гаража, блокировки или сигнални лампи като предупреждение за задвижване или да се сигнализират крайните позиции на вратата. За многоетажни паркинги с вход и изход на едно ниво е възможно управлението да се допълни с функция за регулиране на движението. Освен това двата стандартно включени таймера могат да програмират сценарии за различни периоди от време. Това позволява например секционните врати на големи подземни гаражи да се програмират така, че в натоварените периоди да не се затварят автоматично след всяко преминаване на превозно средство. Освен това с управлението може да се дефинира отделна позиция „частично отваряне“ на вратата – напр. за леки автомобили или камиони. По този начин се избягва ненужно широкото отваряне на вратите при преминаване на по-малки превозни средства.

За постоянна скорост на движение на вратата до 0,5 m/s Hörmann предлага управлението 545, което вече разполага с 4-позиционен 7-сегментен дисплей за показване на часа и създаване на времеви маркери за конкретни събития. Освен това с управлението може да се програмира автоматично затваряне на вратата, така че да се определи индивидуално време в отворено положение в зависимост от изискванията и ситуацията. Друга характеристика на управлението е енергоспестяващата функция, с която управлението, заедно със задвижването, консумира по-малко от 2 W енергия в режим „Standby“.

Интелигентно управление на вратите

За първи път новото поколение индустриални секционни врати Hörmann може да се интегрира и в цифрови концепции за сервизно обслужване и дистанционна техническа поддръжка. Новите управления 545 и 560 разполагат със стандартно включен Bluetooth приемник. В комбинация с приложението Hörmann BlueControl това позволява лесно и бързо пускане в експлоатация (вж. карето). Освен това, с помощта на вграден интерфейс HCP-Bus, Hörmann предлага възможност за дистанционна техническа поддръжка чрез онлайн портала SmartControl (вж. карето).

vrati

Чрез онлайн портала SmartControl на Hörmann може да бъде набавена цялата важна информация за вратите, като например съобщения за грешки или промени в натоварването. Дистанционната техническа поддръжка може да спести или съкрати посещенията за сервизно обслужване на място.

Подобрена конструкция и лесен монтаж

Конструкцията на новото поколение индустриални секционни врати е оптимизирана в съществени аспекти. Сред тях са оптимизираните радиуси на ходовите релси и уголемените ходови ролки, които осигуряват по-тихо движение на вратата и ниска степен на износване. Окачването за нисък щурц с предлаган като опция накланящ механизъм позволява също така увеличаване на височината на отвора за преминаване. Като опция се предлага пластмасова пета на касата, която защитава трайно от ръжда при задържане на вода. По-малък брой компоненти и пресовани винтове също опростяват монтажа и техническата поддръжка на индустриалните секционни врати.

Стандартно включена защита срещу насилствено отваряне

За още по-голяма сигурност срещу евентуални опити за влизане с взлом всички модели и размери на вратите от новата серия 60 разполагат със стандартно включена защита срещу насилствено отваряне от двете страни на вратата. Hörmann предлага като опция и допълнителна защита от взлом, която отговаря на изискванията за клас на устойчивост RC 2 съгласно DIN/TS 18194.

SmartControl: Онлайн анализ и сервизно обслужване

SmartControl позволява наблюдение 24/7 и извършване на технически анализ на вратите от разстояние. Цялата важна информация за вратите, като например съобщения за грешки или промени в натоварването, може да бъде набавена чрез онлайн портал. Потребителите се уведомяват автоматично при настъпване на предварително конфигурирани събития.

Дистанционната техническа поддръжка може да спести или съкрати посещенията за сервизно обслужване на място. Техническите повреди могат да бъдат избегнати чрез прогнозна техническа поддръжка и навременна подмяна на части. В много случаи грешките могат да бъдат отстранени чрез онлайн достъп до управлението на задвижването. Решението се предлага за всички бързо движещи се врати Hörmann с година на производство от 2015 г., както и за индустриалните секционни врати Hörmann с управление 545 и 560.

BlueControl: Настройване на управлението на задвижването чрез приложение

BlueControl е безплатно приложение за пускане в експлоатация, сервизно обслужване и техническа поддръжка на индустриални секционни врати Hörmann с управления 545 и 560. Приложението е достъпно за операционните системи iOS, Android и Windows. То се свързва на място с управлението, посредством Bluetooth, и показва на техника неговите настройки в прегледен вид. Събития и грешки се изписват заедно със съответните времеви маркери и се прочитат с един поглед в смартфона. Също така броячите, отчитащи интервалите за провеждане на техническа поддръжка могат лесно да бъдат рестартирани.

При първоначалната инсталация е възможно изготвянето на образци с всички параметри за отделни врати и копирането им в идентични съоръжения „с натискане на бутон“. Това позволява бързо и лесно пускане в експлоатация. Също така е възможно лесно прочитане и анализиране на място на съществените за сервизното обслужване данни на управлението. Освен това данните на управлението могат да бъдат препратени по електронната поща, пестейки време, напр. до отдела за техническо обслужване.

Подобрената конструкция на касата при новото поколение индустриални секционни врати Hörmann осигурява по-тихо движение на вратата и ниска степен на износване чрез оптимизирани радиуси на ходовите релси и уголемени ходови ролки.

vrati

Окачването за нисък щурц Hörmann с предлаган като опция накланящ механизъм позволява увеличаване на височината на отвора за преминаване.

vrati

Новото задвижване за индустриални врати WA 500 FU на Hörmann, в комбинация с управлението 560, предлага максимална скорост на отваряне до 1 m/s. Благодарение на високата скорост на движение вратите престояват отворени значително по-кратко време, така че загубите на енергия се намаляват.

vrati

Защитаващи от взлом свойства, като стандартно включената защита срещу насилствено отваряне, осигуряват по-високо ниво на сигурност. Със съответните принадлежности вратите Hörmann от новата серия 60 се предлагат като опция и със сертифицирана сигурност RC 2 съгласно DIN/TS 18194.

vrati

Разработеното от Hörmann приложение BlueControl позволява изготвянето на образци с всички параметри за отделни врати при първоначалната инсталация и копирането им в идентични съоръжения „с натискане на бутон“. Това позволява бързо и лесно пускане в експлоатация.

vrati

За повече информация – Хьорман България.

Може да харесате още...