Нова система устойчиви профили Hydro Circal от Wicona

Wicona

Намаляването на емисиите на CO2, едно от основните изисквания на Парижкото споразумение за изменението на климата, се демонстрира от компанията Wicona с новата система Hydro Circal 75R: технология, която осигурява използване на минимум 75% преработен алуминий без разлика в качеството на основния алуминий.

Wicona

Днес вече функционират първите обекти, реализирани със системата Hydro Circal 75R – по този начин се осигурява значителен спад на CO2 емисии и едновременно с това най-висока енергийна ефективност на фасадата на сградата. Инвеститорите, разработчиците на проекти и специалистите по планиране вече трябва да се адаптират към новите стандарти и законовите изисквания на ЕС. От 2021 г. всички нови сгради ще бъдат изградени като сгради с нулева енергия. До 2030 г. се очаква вътрешните емисии на парникови газове в ЕС да бъдат поне с 40% по-ниски от нивата от 1990 г. Също така се цели да се увеличи дела на възобновяемите енергийни източници в крайното потребление на енергия до 32% и да намали потреблението на първична енергия в ЕС с 32,5% в сравнение с референтното развитие.

Wicona

Hydro Circal 75R отговаря на нарастващите изисквания за истинска устойчивост на алуминиевите прозорци, врати и фасади. В случай на нови административни, търговски и жилищни сгради са необходими практически решения, които да гарантират устойчивостта, необходима при сертифицирането на сградите. Алуминият предлага оптимални условия за това, тъй като може да се рециклира и да остане в постоянно качество. Това е и основната идея зад Hydro Circal 75R.

Wicona

В завода за рециклиране в Дормаген могат да бъдат сортирани до 36 000 тона скрап годишно. Компанията е разработила сложен производствен процес (раздробяване, разделяне, сортиране, топене) за обработка на алуминия в края на жизнения му цикъл, така че да може да бъде използван директно в правилната сплав за производство на висококачествени алуминиеви профили.

За повече информация: Wicona

Може да харесате още...