Нови измерения при заваряването на ПВЦ профили

След година и половина време на разработване, ROTOX презентира на своите ROTOX ПРОДУКТОВИ ДНИ 2011 05 -06.05.2011 новата четириглава заваръчна машина, която ще постави нови измерения в производството на прозорци от ПВЦ.

Повече от 300 търговски партньори от 24 страни и представители на пресата бяха впечатлени от скоростта и резултата от заваряване на новата четириглава заваръчна машина на ROTOX.
От 2007 до 2009 г. организацията “Das Süddeutsche Kunststoff-Zentrum” (SKZ) научно изследва и оцени въздействието при заваряване при високи температури (250° – 300°). В обобщението си SKZ съобщава, че благодарение на оптимизираните параметри, заваръчният цикъл може да бъде намален с 24 %, без да се влоши качеството на продукта (якост на заваръчния шев, термостабилност, външния вид на заварката и др.).
Въз основа на тези резултати, ROTOX разработи и произведе новата патентована заваръчна машина ROTOX SMH 510:
Заваряването с новата заваръчна машина води до следните промени в процеса на заваряване:
– заваряване на профили с температура на заваръчната плоча между 270° – 285° (преди около 250°)
– Заваряване със стопяване на 3,0 мм и по-малко от 3,0 мм от всяка страна на профила. При ограничаване на стопилката се повишава качеството в областта на вътрешния ъгъл и канала на уплътнението.
– Намаляване на общото време за заваряване с 40 % чрез повишаване на температурата на заваряване и при едновременно намаляване на всички отделни времена с непроменени стойности на якост на заварения ъгъл.
Вече 35 години 2 минутният цикъл на заваряване стои като статичен елемент при проектирането и реализирането на производства за ПВЦ дограм. Намаленото тактово време на заваръчната машина ROTOX SMH 510 открива съвсем нови измерения при проектирането и реализирането на производства за ПВЦ дограма.

 

Може да харесате още...