Нови противопожарни изисквания към вратите и прозорците на обектите в експлоатация в Наредба № Із-2377

Вижте също...