Нови решения за специфичните изисквания в болниците

Немската компания Геце предлага нови решения за специфичните изисквания в болници и други медицински обекти.

В болниците и заведения за медицински грижи, фокусът е върху икономическата функционалност и атмосфера, спомагаща възстановяването на пациентите. GEZE създава решения, съобразени  с конкретните нужди и отличителните качества на тези обекти, както и със специалните изисквания към местата за медицински и здравни услуги – хигиена, безопасност, безпрепятствен достъп и сигурност в случай на пожар или авария.

Особено големи са изискванията към хигиената в операционните помещения, лабораториите и интензивните отделения. В последните години все повече се засилват изискванията към микроклимата и работната среда в операционните зали – температура, влажност, чистота на въздуха и дори скорост и посока на въздушните потоци. Това поставя строги критерии при избора на врати на такъв тип помещения.  Освен, че трябва да бъде осигурена херметичност, тук контролът на достъпа не е препоръчителен, а задължителен. Вратата трябва да е здрава, бърза и лесна за използване при преминаването на медицински лица, подвижни легла и носилки, в някои случай трябва да е устойчива на радиация или да е шумоизолирана.

Автоматичната плъзгаща се врата GEZE Powerdrive HT отговаря на изброените изисквания и осигурява херметично затваряне. Изработена е от неръждаема стомана, което гарантира нейната хигиена, а моторът й е предназначен за задвижване на особено тежки врати. GEZE Powerdrive HT се отваря бързо и едновременно с това работи изключително тихо. Осигурява и възможност за ръчно отваряне като „летяща врата” на панти, поради специфичните изисквания на медицинските помещения – т.нар. опция “push-and-go”. Врата е изключително издръжлива, тък като уплътнителят на крилото не се докосва до други компоненти по време на движението.

ГЕЦЕ притежава опит в осигуряването на цялостни решения за оборуването на медицински заведения – аварийни и евакуационни изходи, ежедневна вентилация и димоотвеждане в случай на пожар, контрол на достъпа, автомати за врати за бързо затваряне и др.

Консултантите на ГЕЦЕ предлагат компетентни и рационални решения както  за помещенията със специално медицинско предназначение (операционни зали, лаборатории, интензивни отделения), така и за общите помещения в болници и клиники (места за хранене, кафенета, коридори и фоайета и др.) С тяхна помощ се изгражда интегрирана система за безопасност, достъпност и комфорт в медицинските обекти, която отговаря на всички нормативни изисквания.