Нови сертификати в колекцията на Trespa Meteon – FSC™ и PEFC™

Trespa PEFC

В качеството си на ексклузивен дистрибутор за продуктите на Trespa®, Оркикем с удоволствие оповестява своята поредна добра новина:

Цялото стандартно портфолио на Trespa® Meteon®  –  всички видове, размери, дебелини, покрития и цветове – вече се предлага със сертификати FSC™  или PEFC™.

Съдържащите до 70% дървесни влакна продукти на Trespa® Meteon ® са спечелили сертификати по Програмата за одобрение на горската сертификация (Programme for Endorsement of Forest Certification™ – PEFC™) и от Съвета за управление на горите (Forest Stewardship Council™ – FSC™) – структури, насърчаващи устойчивото управление на горите и съхраняването на биоразнообразието.

Присъждането на всеки един от тези сертификати удостоверява, че суровините от дървесина за производството на Trespa®  Meteon® произхождат от гори, които са сертифицирани от PEFC™ или FSC™, или отговарят на критериите на стандартите за проследяване на продукцията.

Използването на сертифицирани по PEFCTM или FSCTM продукти ще Ви помогне да участвате в обществени проекти, подкрепяни от направлението на ЕС за Зелени обществени  поръчки, както и да спечелите точки за сертификат LEED (Leadership in Energy and Environmental Design).
От своя страна, придобиването на този престижен сертификат (LEED) може да Ви помогне:
•    да съкращавате оперативните си разходи и да увеличавате стойността на активите си;
•    да съхранявате повече енергийни, водни и други ресурси;
•    да осигурявате по-здравословна и безопасна жизнена среда;
•    да отговорите на изискванията за различни поощрителни програми.

Същевременно, използването на PEFCTM или FSCTM  сертифицирани Trespa ®  Meteon ® панели допринася и за развиване на социалната отговорност на нас и нашите клиенти.

Свържете се с екипа на Оркикем за пълна информация относно сертифицираните продукти на Trespa ®  Meteon ®.

Trespa Meteon FSC

  
Телефони за връзка: +359 915 49 13 (централа – Оркикем)

Може да харесате още...