Новият високотехнологичен цех за производство на алуминиева дограма на Чех-пласт

Видео представяне на новият високотехнологичен цех за производство на алуминиева дограма на Чех-пласт. Закупуването на линии със CNC управление за производство на Алуминиеви и PVC прозорци на стойност 1,7 милиона лева бе извършено по ОП „Иновации и конкурентноспособност“. Новото производствено хале, складовете и прилежащата инфраструктура за над 1,8 милиона лева са извършени със собствен и банков ресурс. Така направената инвестиция за над 3,5 милиона лева през миналата година е най-голямата за частния сектор в община Враца.

Вижте също...