Ново наблюдавано жилище за младежи, спонсорирано от фондация ВЕЛУКС

Вижте също...