НСИ: Ръст на индустрия, строителство и продажби за ноември

НСИ отчете силен ръст на промишлеността, строителството и продажбите на дребно през месец ноември.
По предварителни данни на Националния статистически институт през ноември индексът на промишленото производство, изчислен от сезонни данни, нараства с 1.6 на сто в сравнение с октомври.

През ноември при календарния индекс на промишленото производство е регистриран ръст от 4.3 на сто спрямо съответния месец на 2015 година.

През ноември увеличение спрямо предходния месец е регистрирано в преработващата промишленост – с 2.4 на сто, и в добивната промишленост – с 2.2 на сто, докато в производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ е отчетено намаление от 1.3 на сто.

На годишна база ръст на промишленото производство, изчислен от календарни данни, е отчетен в добивната промишленост – с 9.8 на сто, в преработващата промишленост – с 4.9 на сто, и в производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ – с 1 на сто.

По предварителни сезонни данни на Националния статистически институт през ноември оборотът в раздел „Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети“ по съпоставими цени нараства с 0.9 на сто спрямо предходния месец.

През ноември 2016 г. оборотът в търговията на дребно, изчислен въз основа на календарни данни, нараства с 6.1 на сто спрямо същия месец на предходната година.

По предварителни данни на Националния статистически институт през ноември индексът на продукцията в сектор „Строителство“, изчислен въз основа на сезонни данни, е с 4.7 на сто над равнището от предходния месец. Календарните данни показват намаление от 3.5 на сто на строителната продукция през ноември 2016 г. в сравнение със същия месец на 2015 година.

През ноември индексът на произведената строителна продукция, изчислен от сезонни данни, е над равнището от предходния месец, като продукцията от сградното строителство се увеличава с 5.7 на сто, а от гражданското/инженерното строителство – с 3.7 на сто.

На годишна база намалението на строителната продукция през ноември, изчислено от календарни данни, се определя от отрицателния темп както при гражданското/инженерното строителство, където спадът е с 5.9 на сто, така и при сградното строителство – понижение с 1.4 на сто.

dir.bg

Може да харесате още...