НСОРБ настоява за незабавно размразяване на националната програма за енергийна ефективност

Кметът на община Велико Търново и председател на Управителния съвет на Националното сдружение на общините Даниел Панов обяви, че НСОРБ настоява за незабавно размразяване на националната програма за енергийна ефективност. По думите на Панов много от общините вече имат подписани договори, чието изпълнение може да бъде затруднено.

Даниел Панов и УС на Сдружението дадоха пресконференция по повод 30-о Общо събрание на неправителствената организация. От НСОРБ искат спешна среща с министъра на регионалното развитие в служебния кабинет относно програмата за саниране.

От Сдружението ще настояват за обсъждане на трудностите за 22 общини по програмата „Региони в растеж“, в частта за образователна инфраструктура. В момента тези общини не могат да подпишат договори, тъй като е необходимо наддоговаряне на финансовия ресурс.

НСОРБ отчете като успех постигнатата по-добра финансова рамка за общините през 2017 год., като увеличението на средствата за общинската администрация е с 18.7 млн.лв. / 8 на сто/. Има повишение и в останалите трансфери – за капиталови разходи – с 12 млн.лв. /8.4 на сто/, за зимно поддържане и снегопочистване – с 2.1 млн.лв. /7.5 на сто/, за обща субсидия за делегираните от държавата дейности – с 200 млн.лв. и за обща изравнителна субсидия – с 5 млн.лв.

От НСОРБ ще искат от бъдещите депутати да работят за ускоряването на децентрализацията, което включва нов закон за местните данъци и такси, разширяване на местните приходоизточници и въвеждане на новата методика за определяне на размера на такса „Битови отпадъци“.

24chasa.bg

Може да харесате още...