Обеднняват три гимназии в модерен кампус в Бургас

Стъклен ръкав над земята ще свързва новата еко сграда на Коджакафалията с ПМГ „Акад. Никола Обрешков“ и ГРЕ „Г.С. Раковски“, съобщиха от община Бургас.
Топлата връзка между двете сгради ще бъде изградена над съществуващата улица. По този начин пешеходците ще могат безпрепятствено да преминават между ул. „Цар Симеон І“ и ул. „Стефан Стамболов“.

Предвижда се бившият Дом за деца, лишени от родителски грижи, да бъде изцяло реконструиран и преустроен.

Вътрешното пространство на интерната ще бъде преразпределено така, че в част от него ще се помещава Вечерната гимназия „Захари Стоянов“, а двете гимназии ПМГ „Акад. Никола Обрешков“ и ГРЕ „Г.С. Раковски“ ще разполагат със самостоятелни части от сградата.

Чрез стъкления ръкав 3-те гимназии ще бъдат свързани и ще образуват модерен образователен кампус. Част от комплекса ще бъде и новият спортен корпус, който се изгражда в двора на двете елитни гимназии и се очаква съвсем скоро да бъде открит.

„Желанието ни е да обособим модерен и елитен образователен кампус, който да отговаря на съвременните стандарти в образованието и спортното възпитание“, обясни кметът Димитър Николов.

С амбициозния проект Община Бургас ще кандидатства за финансиране през следващия програмен период 2014-2020 г.

Вече е проведена процедура за избор на изпълнител за изготвяне на работни и инвестиционни проекти за цялостна реконструкция и преустройство на бившия интернат, с цел обособяването му в учебен корпус за Вечерна гимназия „“Захари Стоянов“ и за разширение на учебната база на ПМГ „“Акад. Никола Обрешков“ и ГРЕ „Г.С.Раковски“. Вече има избрана фирма изпълнител след проведен конкурс.

При проектирането на новата еко сграда ще бъдат приложени алтернативни методи за съхраняване на природните ресурси и намаляване на разходите за експлоатация. Предвидени са мерки за събиране и оползотворяване на дъждовните води за поливни нужди, изграждане на соларна инсталация за затопляне на водата за битови нужди, изграждане на фотоволтаична система за производство на ел. енергия.

Еко концепцията включва допълнително озеленяване в дворното пространство и вертикално озеленяване на оградите, с цел намаляване на праховото и шумово замърсяване.

С благоустрояването на дворното пространство се цели да се осъществи обвързаност с общо композиционно и функционално решение за целия учебен комплекс. По този начин ще се създаде възможност за изграждане на спортни игрища, зони за отдих и занимания на открито и за провеждане на общоучилищни мероприятия.

dir.bg

Може да харесате още...