Обновяват Музея на занаятите в Троян

Троян – един от красивите български градове,  тази година празнува 150-годишнина от създаването си. Чрез финансиране, получено по Програма за развитие на селските райони в града са обновени улици, рехабилитирани са обществени зелени площи – паркове и градини, детски площадки и съоръжения, построена е многофункционална сграда – център за предоставяне на културни услуги.

През тази година е подписан договор за безвъзмездна помощ за периода 2014-2020 г., по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“, чрез която ще бъде обновен музеят на занаятите в града. Проектът се нарича „Оборудване и обзавеждане на експозиционните зали на обект, свързан с културния живот на община Троян – Музей на народните художествени занаяти и приложните изкуства в гр. Троян“, и включва осъвременяване на оборудването и обзавеждането на две от сградите на музея – централната сграда и Художествената галерия „Серякова къща“.

Във връзка с приема по подмярка 6.4, където има отделна процедура за занаятите, от кметството съобщават, че хората от региона, които се занимават със занаяти, ще бъдат не само насърчени, но ще получат от общината и експертна помощ. В по-далечна перспектива има идея в Троян да бъде изграден Занаятчийски център за демонстрации, промотиране и продажба на произведения на майсторите на народните занаяти.

Може да харесате още...