Oбработени с лазер изолационни стъкла улесняват Wi-Fi комуникацията

Wi-Fi_Glass 1Енергийно ефективните изолационни стъкла имат един недостатък. За да се подобрят изолационните им свойства тези стъкла имат различни устойчиви покрития. Именно тези покрития намаляват пропускливостта на високочестотните вълни, чрез които се осъществява Wi-Fi комуникацията. Безжичната връзка с мобилни телефони, таблети или преносими компютри е силно ограничена в най-добрия случай или невъзможна в най-лошия.

От гледна точка на физиката проблемът е доста лесен за идентифициране. Ако стъклените панели на фасада са с метално покритие, обвивката на сградата действа като Фарадеев кафез. Това или напълно предотвратява Wi-Fi връзката, или сериозно я влошава. Нова технология за обработка на стъкла с лазер, разработена от HEGLA boraident, преодолява фундаменталния конфликт между топлоизолация и безжичен трансфер на данни. Процесът включва частично отстраняване на ниско емисионното покритие с лазер. Правят се изключително тънки прорезни линии с лазер, невидими за окото, през които да преминават вълните с висока честота. По този начин се постига нивото на пропускливост на не ламинираните стъкла, включително за по-високочестотната лента, използвана от 5G. Изолационните свойства и енергийната ефективност на стъклото остават практически непроменени – повърхностният изолационен слой остава непокътнат по време на лазерната обработка.

Повърхностното лазерно третиране на нискоемисионните стъкла ще намери приложение в конферентни зали, хотели, обществен транспорт и офиси. Техните собственици и оператори ще спестят разходи за рутери и LAN връзки.

Вижте също...