Обсъдиха проекта на Националната жилищна стратегия

В Пловдив се проведе семинар, на който бе обсъден проектът на Национална жилищна стратегия, разработен от Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Семинарът бе под името  „Възможности за адресиране на жилищните нужди на уязвими групи чрез Национална жилищна стратегия 2018-2030 г.“ Събитието бе организирано съвместно от регионалното министерство и европейската програма РОМАКТ.

Целта на дискусията бе общини, неправителствени организации и заинтересовани страни да се запознаят със стратегията и да допринесат за развитието й чрез дебат по различните аспекти на жилищната политика и отразяване на потребностите на всички граждани, включително уязвимите лица.

Според регионалния заместник-министър Малина Крумова, в момента 98% от жилищата в страната са частни, увеличава се обаче броят на необитаваните жилища до 1,2 млн., което е около 30% от всички жилища у нас. В същото време 40% от населението живее в пренаселени домове.

В рамките на семинара бяха представени основните аспекти от изработвания от МРРБ проект на Национална жилищна стратегия, нейните цели и визия, нуждите на жилищния фонд в страната, както и възможности и тенденции за развитие на жилищния сектор. Обсъдени бяха потребностите на домакинствата у нас, като специално внимание бе отделено на жилищните нужди на уязвимите социални групи от населението.

Може да харесате още...