Община Казанлък модернизира 5 училища с над 3 млн. лева

Обявена е поръчка по проект за обновявяне на ОУ „Св. Климент Охридски“ гр. Крън, ОУ „Д-р Петър Берон“, с. Овощник; ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, с. Ръжена; ОУ „Св. Паисий Хилендарски“, с. Хаджимитрово и ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, гр. Шипка).

Обществена поръчка за модернизация на 5 училища в рамките на Община Казанлък, обяви общината.

Общата стойност на поръчката е 3 114 460.83 лв. без ДДС.
Изпълнението на строително-монтажните работи е част от проект за образователна инфраструктура, финансиран по ОП „Региони в растеж“ 2014- 2020.

Проектът предвижда цялостна реконструкция на 8 обекта на територията на общината, от които три в гр.Казанлък (ЦДГ № 1 „Здравец“; ОДЗ № 11 „Слънце“; ОДЗ № 15 „Звънче“ – филиал в ж.к. „Изток“) и пет в други населени места (ОУ „Св. Климент Охридски“, гр. Крън; ОУ „Д-р Петър Берон“, с. Овощник; ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, с. Ръжена; ОУ „Св. Паисий Хилендарски“, с. Хаджимитрово и ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, гр. Шипка).

Сега е обявена обществена поръчка за ремонт на основните училища в градовете Шипка и Крън и селата Овощник, Ръжена и Хаджидимитрово.

Предвижда се цялостна реконструкция и ремонт на съществуващите сгради на основните училища и и прилежащо им дворно пространство- въвеждане на мерки за енергийна ефективност – топлоизолация на покрива, пода и стените, подмяна на дограмата, отоплителната инсталация и осветлението, както и осигуряване на мерки за достъпна среда.
Срокът за участие е 6 март. Повече подробности ще откриете тук.

gradat.bg

Може да харесате още...