Община Плевен издаде първите три разрешителни за саниране на жилищни сгради

Отдел „Техническо обслужване” при Дирекция „Устройство на територията” на Община Плевен работи приоритетно по одобряване на проектната документация и разрешаване на строителството за изпълнение на мерките за енергийна ефективност на първите три жилищни блока за саниране по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в Плевен.
 
След представяне на оценка за съответствие от фирмата, упражняваща строителен контрол в проектирането, Главният архитект на Община Плевен Светослав Митев одобри внесените проекти. Въз основа на това са издадени 3 разрешителни за строеж, всички в жк „Дружба” – за блокове с номера 115, 228 и 333.
 
За следващите три жилищни сгради по първата обществена поръчка – блок „Георги Кочев” № 14 и блокове 227 и 315 в жк „Дружба” в Плевен, се извършва оценка за съответствие от фирмата, упражняваща строителен контрол в проектирането. След това следват процедури по одобряване и разрешаване на строителството.

dariknews.bg

Може да харесате още...