Община Плевен издаде първите три разрешителни за саниране на жилищни сгради

Вижте също...