Обучение “Основи при проектирането на Пасивни сгради” – 29-30 август 2015 година

Обучението е с продължителност 2 пълни дни, като в него се разглеждат основните принципи и моменти при проектирането на Пасивни сгради, които не трябва да бъдат пренебрегвани. Курсът е съкратена версия на основното ни обучение “Сертифициран Дизайнер на Пасивни сгради” и е изключително подходящ за архитекти, инженери и инвеститори, които желаят да се запознаят по-детайлно със същността на стандарта “Пасивна сграда”, но няма да се занимават директно с проектиране на Пасивни сгради.

Информация за инвеститори и строители: Ако сте инвеститор, който има желанието да строи Пасивни сгради, Вие трябва да познавате същината и преимуществата на Пасивната сграда. Този курс е идеален за вас, защото ви запознава с основите на концепцията за Пасивната сграда, без да ви занимава и ангажира с конкретни задачи свързани с проектирането. С получените знания, вие лесно ще можете да определите компетентността на потенциалните ви партньори в проектирането и изпълнението на бъдещите ви проекти, което ще спомогне за правилния ви избор, а оттам и до икономия на излишни средства за отстраняване на грешки в проектирането и изпълнението.

Информация за архитекти и инженери: Ако сте архитект или инженер, който не е решил все още да се занимава с проектиране на Пасивни сгради, вие все пак трябва да познавате в детайли една от най-бурно разпространяващите се нови концепции в строителството в цял свят. Прочетената информация в сайтове и статии, често е откъслечна и непълна и създава грешна представа във вас, за това какво всъщност представлява стандарта “Пасивна къща” икакви са неговите преимущества. Чрез този курс ще добиете цялостна представа за концепцията и ще погледнете с други очи на проектирането.

Дати:
29 – 30 Август 2015

Времетраене:
2 пълни учебни дни от 09:00 до 17.30 ч.

Място на провеждане:
гр. София

В курса се разглеждат основни теми като:
– Непрозрачна и прозрачна сградна обививка
– Вентилация; Въздухонепроницаемост
– Топлинни мостове
– Отопление
– Охлаждане и икономическа ефективност на Пасивната сграда

В този курс не се включва семинар за проектиране на пасивни сгради чрез РНРР 8 (2013)!

В цената на курса се включва:
– участие в 2 дневно обучение
– учебен материал – 350 цветни страници
– обяди по време на обучението
– кафе паузи

Цена на обучението:
250 Евро + ДДС – редовна цена
220 Евро + ДДС – преференциална цена*

* преференцната цена важи за студенти, членове на IPHA и ИГ Пасивни сгради България, както и при ранна регистрация за курса до 9 Август 2015.

В цената на курса не е включена цената на изпита за сертификат и софтуера за Пасивни сгради РНРР 8 (2013). Тя може да бъде заплатена отделно от цената на обучението!

Обучението ще се проведе на български език!

Ако желаете да вземете участие в курса, моля попълнете нашата регистрационна форма!

Ако имате въпроси може да се свържете с нас на телефон + 359 2 831 74 34 или на e-mail: office@passivehousebg.com

Може да харесате още...