Обучения на специална цена от Passivhaus Institut, Germany

Passivhausplaner

Уважаеми колеги,
До края на месец януари 2017, Ви предлагаме пакет с нашите основни обучения на специална цена!

Пакета включва следните обучения и продукти:

1. Курс „Сертифициран Дизайнер на Пасивни сгради“ (6 дневно обучение) – 11 – 19 Май 2017

CEPH designer mediumlpng

Обучението е акредитирано от Passivhaus Institut, Germany и е с продължителност 6 пълни дни, като включва лекции, упражнения, групови занимания и дискусии. В обучението е включено и посещение на Сертифицирана пасивна къща в гр. София и демонстрация на „blower door“ тест за въздухонепроницаемост.

Обучението е подходящо за архитекти, строителни инженери, ОВИ специалисти и други, които желаят да се запознаят в детайли със стандарта „Пасивна сграда“. Обучението е една солидна база при бъдещо проектиране на Пасивни сгради. Курсът е задължителен за всички проектанти, които се интересуват не само от принципите на проектиране на пасивни сгради, но и на ниско енергийни сгради.

Основни изучавани теми в курса:

– Въведение в Стандарта „Пасивна Къща“
– Въведение в Пакета за Проектиране на Пасивни Къщи
– Сградна обвивка на Пасивната Къща – практическо занятие с термокамера!
– Прозорци при Пасивната Къща – U-стойности, топлинни печалби и влияние на прозорците през летния период
– Въздухонепроницаемост на Пасивната Къща
– Проектиране без термомостове
– Вентилация при Пасивната Къща.
– Принципи на отоплителните системи в Пасивната Къща
– Топлинен комфорт през летния период. Електрическата енергия – подобряване на енергийната ефективност
– Икономическата ефективност на Пасивната Къща
– Търгове и договори, контрол на качеството при Пасивната Къща
– Преустройства с използване на компоненти от Пасивната Къща
– Тест за въздухонепроницаемост – blower door тест

2. Семинар „Проектиране на Пасивни сгради чрез РНРР“ (2 дневно обучение) – 20 – 21 Май 2017

Чрез специализирания семинар за работа със софтуера за проектиране на Пасивни сгради – РНРР, Вие  научите в детайли как става въвеждането на реални модели и тяхната оптимизация и изчисление посредством РНРР.

3. Участие в международен изпит за сертификат „Сертифициран Дизайнер на Пасивни сгради“ – 09 Юни 2017

Успешно издържалите изпита курсисти получават международна акредитация от Института за Пасивни Къщи (Passivhaus Institut) в Дармщат, Германия и титлата „Сертифициран дизайнер/консултант на пасивни къщи“.

4. Софтуер за проектиране на Пасивни сгради PHPP 9 2015 (Българска версия)

PHPP9-CoverРНРР е главният инструмент при разработката и дизайна на  проекти по стандарта на Пасивната Къща. РНРР е специализиран софтуер, който Ви позволява още на проектно ниво да заложите най-правилните характеристики, за да бъдат избегнати за в бъдеще евентуални проблеми с експлоатацията на сградата, като например прегряване на сградата и т.н. Това е един прекрасен продукт за всеки архитект или инженер, който работи в областта на нискоенергийното строителство и Пасивните Къщи.

– Цена на пакета до 31-ви Януари 2017г. – 700 Евро

– Цена на пакета за студенти до 31-ви Януари 2017г. – 650 Евро

– Редовна цена на всички обучения и продукти включени в пакета (при закупуване по отделно) – 1100 Евро

В посочените цени не е включен ДДС.

В цените се включват кафе паузи и обяди по време на обученията, както и учебни материали – над 1000 цветни страници.

За регистрация и заявка на пакет, моля регистрирайте се като попълните нашата регистрационна форма!

За по-подробна информация относно обученията, можете да разгледате информацията на нашия сайт на адрес: www.passivehousebg.com

Отзиви от участници в нашите обучения, можете да прочетете на следния линк!

Пасивна Къща България

Може да харесате още...