Очакваме изграждане на 150 хил. кв. м нови площи в Пловдив до 8 години

Вижте също...