Определени са места за изхвърляне на строителни отпадъци в столичния район „Панчарево”

Определени са места за изхвърляне на строителни отпадъци в столичния район „Панчарево”, съобщиха от пресцентъра на Столична община. В петък, 27 февруари, в с. Лозен, район „Панчарево” със съдействието на Столичен инспекторат ще бъдат монтирани ограждения за временно събиране на строителни отпадъци от ремонти в домакинствата. Двете места са пилотни и се намират на следните адреси: Горни Лозен – ул. „Кайгана” и ул. „Съединение” (до трафопоста); Долни Лозен – местност „Старата чешма” на ул. „Дивано” № 10-12.
В специалните ограждения ще се събират парчета от бетон, тухли, керемиди, фаянсови и керамични изделия, санитарен фаянс и др. От общината призовават гражданите да изхвърлят строителните отпадъци в чували. Ползата от изхвърлянето в специалните ограждения е, че отпадъците се транспортират до Инсталацията на депо „Враждебна” за натрошаване и сортиране. От изхвърления от Вас отпадък се получават три фракции натрошен инертен материал, който се използва в строителството повторно.
Важно е да се знае, че в огражденията не се изхвърлят обемни отпадъци като дивани, столове, цели тоалетни чинии и мивки. За отпадъци от големи строително-ремонтни дейности, свързани с реконструкция на жилища, офиси, административни сгради и др., е необходимо гражданите да си наемат специален контейнер, който да се извози от фирма, притежаваща разрешителен документ (регистрационен документ по чл. 35 от ЗУО).

focus-news.net

 

Може да харесате още...