Определени са места за изхвърляне на строителни отпадъци в столичния район „Панчарево”

Вижте също...