Оригиналната трансформация на фасади, прозорци и врати при реконструкция

Архитектурното бюро OMA е спечелило конкурс за план за реконструкция на бившия затвор  Bijlmerbajes, построен през 1970 г. в югоизточната част на Амстердам.

Комплексът от сгради е разположен на площ от 7,5 хектара. В продължение на десетилетия кулите на  Bijlmerbajes са  ориентир в покрайнините на града. Екипът на OMA ще работи в сътрудничество с АM Real Estate, FABRICations architects и LOLA Landscape, като архитектите от OMA ще са отговорни за новия дизайн на комплекса. Проектът е планиран да започне в началото на 2018 г.
„С разрастване на градските зони на града на север, юг, изток и запад, комплексът на затвора постепенно се превърна  в географски център на новата урбанизация на Амстердам, и може да се превърне в жизнено градско и културно  пространство.“

„Оригиналният затвор е съставен от шест свързани кули и административна сграда с поредица от дворове и отделни градини. В новия проект на OMA  островната визия на затвора, оградена от стените,  е концептуално запазена, но е свързана с няколко позиции чрез изграждане на нови пешеходни и велосипедни мостове. „

Bajes Kwartier ще стане до голяма степен среда без автомобили, с градини и зони за отдих и фитнес. Земята и нейните сгради на комплекса принадлежат на  холандското правителство и ще бъдат продадени на AM Real Estate. Повторно използване на строителни материали е основна част от плановете за реконструкция: сглобяеми елементи от съществуващите стени ще се използват повторно като облицовка за нови жилищни сгради, затворническите решетки ще бъдат използвани като балюстради, а вратите на килиите ще станат модерни панели за новите пешеходни мостове „.

Може да харесате още...