Откриват 23 санирани многофамилни жилищни сгради в Севлиево

Днес откриват 23 санирани многофамилни жилищни сгради в Севлиево. Проектът, изпълнен по Оперативна програма „Региони в растеж“, е на стойност 4 660 846 лв., от които 3 961 719 лв. европейско и 699 1267 лв. национално съфинансиране.

За първи път в града се откриват едновременно толкова много обновени сгради. 23-те многофамилни сгради ще пестят по 3 млн. киловатчаса енергия годишно, а освен това обновените домове допринасят и за намаляване на разходите за ремонт и поддръжка.

За повишаване на енергийната ефективност на обновените 23 жилищни сгради в Севлиево са топлинно изолирани външните стени, покривите и подовете, подменени са дограмите и осветителните тела с енегроспестяващи и е изградена инсталация за защита от мълнии.

Може да харесате още...