ПОСЛЕДНИ ПУБЛИКАЦИИ

Спрялото кредитиране намали темповете на производство на прозорци и врати

Интервю с инж. Димитър Иванов – Председател на Сдружение „Български врати и прозорци”: “Практически спрялото кредитиране, чрез поставяне на нови неизгодни условия, за строителните фирми и гражданите, намали темповете на производството на прозорци и врати. Големите инвестиционни проекти на международните компании се замразиха.

Защо е толкова важен факторът устойчивост?

Тема, която вълнува всeки, независимо в кой край на континента: промяната в климата и най-вече търсенето на подходящи решения. Днес това е най-голямото обществено предизвикателство в световен мащаб. Природните ресурси намаляват, а вредните емисии нарастват. Вследствие на този задълбочаващ се проблем световните сили разработват и разширяват амбициозните си цели за опазване на климата. Днес това е най-голямото обществено предизвикателство в световен мащаб. Природните ресурси намаляват, а вредните емисии нарастват.

Становище на Сдружение „Български врати и прозорци”

Във връзка с непрофесионално изказано мнение по време на кръгла маса „Енергийна ефективност – тенденции в съвременното строителство и политика в сектора без алтернатива в световен и европейски мащаб“ и разпространено в средствата за масова информация, от иначе уважавания проф. Димитър Назърски, в качеството си на член на Управителния съвет на Българска асоциация за изолации в строителството и Ръководител катедра „Строителни материали и изолации“ в Университета по архитектура, строителство и геодезия, бихме желали да информираме цялата българска общественост, че така представените от същия технически възможности на българските производители не отговарят на истината.

Енергийна ефективност на сградите. Финансиране при кворум на 67% от собствениците

Енергийната ефективност е въпрос на целенасочена политика към подобряване на енергийната среда и ефективната енергетика, каза пред строителния бранш Калин Рогачев, заместник – министърът на МРРБ. Законът за етажната собственост дава възможност обитателите в дадена сграда да се обединят в асоциация със статут на юридическо лице, като така се улеснява връзката с финансовите институции и фирми при ремонт и саниране на сградите. По този начин съседите поемат по-големи отговорности към собствеността си и един към друг, но имат и по-големи възможности.

Плъзгащи и отварящи системи от Профилко

Алуминиевите системи на PROFILCO са специално проектирани от екипа за проучване и развитие на компанията. Разнообразните приложения на системите и предназначението на профилите, както и дизайнът и употребата на аксесоарите се проучват от споменатия екип, чрез специален софтуер, който допринася за проектирането и тестването на продуктите преди те да бъдат пуснати за производство.

Фасадата Schüco E² – шанс за бъдещето чрез високо ниво на техническа компетентност

Механизирането и мултифункционалността на фасадните системи поставят не само архитекти и проектиращи, но и производителите пред нови пазарни условия. Модулните системни конструкции с ясно дефинирани свързващи звена, обученията, пълната документация със софтуер за проектиране и калкулация улесняват въвеждането на ориентираните към иновациите строители във фасадната техника на бъдещето.

Aluplast – сред лидерите на иновативността

На 21 януари, в рамките на Международния панаир на строителството „Будма”, гр. Познан, Полша, бе организиран Форум на модерните технологии, като организатор беше месечното издание „Builder”. В рамките на Форума бяха обявени, също така, и официалните резултати от конкурса „TopBuilder” за най-добрите иновативни продукти на 2008 и 2009 година.

Входно пространство – решения от Солид 55

Една от основните предпоставки за противообществени прояви (кражби, вандализъм, проституция, приемане и разпространение на наркотици във входовете, графити по стълбищата и т.н) е липсата на контрол върху общите входни пространства на жилищните блокове и кооперации. Липсата на контрол върху тези зони позволява всеки един човек, безпроблемно да може да влезе директно от улицата във входното пространство.