Пакет за планиране на пасивни сгради (РНРР)

Пакет за планиране на пасивни сгради

“Пакета за планиране на Пасивни сгради” (РНРР) е главният инструмент при разработката и дизайна на  проекти по стандарта на Пасивната Къща. С помощта на РНРР софтуера, Вие може да бъдете сигурни, че проектираните от Вас сгради отговарят на изискванията на Пасивната Къща. РНРР е специализиран софтуер, който Ви позволява още на проектно ниво да заложите най-правилните характеристики, за да бъдат избегнати за в бъдеще евентуални проблеми с експлоатацията на сградата, като например прегряване на сградата и т.н. Това е един прекрасен продукт за всеки архитект или инженер, който работи в областта на нискоенергийното строителство и Пасивните Къщи.

Пакета за планиране на Пасивни сгради (PHPP) включва:
– енергийни изчисления (вкл. R или U-стойности)
– спесификация на дизайна на прозорците
– дизайн на вътрешната система за вентилация
– определяне на топлинния товар
– определяне на охлаждащия товар
– прогнозиране на комфорта през лятото
– определяне на отоплителната система и системата за топла вода (DHW)
– изчисляване на помощното електричество, първичните енергийни нужди на неща като циркулационни помпи и т.н., както и предвиждане на емисиите на CO2
– проверка на доказателствата за изчисляване на KfW и EnEV (Европа)
– Климатични данни: Може да се избира от над 200 локации в европа и Северна Америка. Възможно е да се използват и данни въведени от потребителя.
– … и още много инструменти, полезни при проектирането на Пасивни къщи, например: инструмент за изчисляване на вътрешните топлинни товари, таблица с данни за основните фактори на енергия и т.н.
– изчерпателен наръчник, ни помага не само да започнем работата си с РНРР, но и ни обръща внимание на важните теми, които трябва да бъдат разгледани при дизайна на Пасивните сгради.

Нови неща в новата версия РНРР 7 (2012):

– Верификационна таблица за стандарта EnerPHit, както и обновена таблица за стандарта Passive House
– Подобрена таблица за прозорци – позволява по-прецизно определяне параметрите на прозорците (U-стойност на рамката на стъкления контур и термомоста при монтажа)
– Подобрена таблица за вентилация, както и нова таблица за допълнителни вентилационни системи (Extra Vent Units)
– Таблица Additional Vent – За големи жилищни и нежилищни сгради
– Добавени са климатични данни за още много локации по света
– Интерфейс за импорт и експорт

Цената на новата английска версия на Пакета за планиране на Пасивни сгради (РНРР) (Version 7 (2012) ЕN) е 130 Euro без ДДС.

Цената на ъпгрейда за вече регистрирани потребители е 100 Euro без ДДС.

Може да харесате още...