Първата пасивна къща със сертификат

Oberon

Първата пасивна къща със сертификат „Passivhaus Standart Plus“, издаден от Passivhaus Institut Darmstadt в България и на Балканския полуостров е изградена в с. Марково, област Пловдив. Изградена е на две нива с обща РЗП 220 кв. м. Цялостната концепция е съчетание на съвременната архитектура с техническите изисквания, покриващи стандарта за пасивна сграда.

Passivhaus Standart Plus

Енергийните параметри на къщата, изчислени с PHPP9 (2015), са следните:
– Специфична нужда от енергия за отопление –13 kWh/m² годишно;
– Първична енергия за всички нужди – 42 kWh/m² годишно;
– Резултат от теста за въздухопроницаемост n50 (Blower door test) – 0,46 h-1 (при допустим задължителен резултат за всяка пасивна къща не повече от 0,6 h-1.

Passivhaus Standart Plus

По света има повече от 30 хиляди пасивни сгради като голямата част от тях са построени след 2000 г. Пасивната е световноизвестен и признат германски стандарт за модерно, нискоенергийно и екологично строителство. Пасивната къща не е марка, а олицетворява една отворена строителна концепция, която се е доказала в практиката. Името „пасивна“ се дължи на факта, че сградата няма нужда от активни отоплителни и охладителни системи. Пасивната къща е водещ стандарт по целия свят за спестяването на енергия в сградите, благодарение на който се постига съкращаване на потреблението на енергия до 90%. Това изключително ниско потребление на енергия се постига благодарение на добрата изолация, енергоефективните прозорци, въздухонепроницаемостта на сградната обвивка и контролираната вентилация на помещенията с възстановяване на енергията от отработения въздух.

Oberon

Проектът е съвместна разработка на екип с ръководители и изпълнители инж. Атанас Ставрев и инж. Николай Ставрев – мениджър на фирма „Оберон Концептбау“, архитекти: арх. Елена Апостолова и арх. Тихомир Стоянов, Проектант на сградните системи: инж. Огнян Пеков и инж. Недко Шопов и консултант на проекта и координатор по сертификацията му по Стандарта на пасивните сгради – арх. Гергана Барабонкова.

Oberon

С радост можем да споделим, че изпълнител на частта дограми при строителството на къщата в с. Марково е фирма Чех Пласт. Тук е мястото отново да споменем, че дограмата е едно от най- важните условия при строителството на пасивна сграда и затова нейният избор не може да бъде случаен. Едно от основните изискванията за покриване на стандарта Пасивната къща е прозорците да са с U – стойности – ≤ 0.8 W/m²/K.

При строителството на пасивната къща в с. Марково са избрани профилите на немската фирма Rehau, а използваната система е Geneo PHZ. От енергийна гледна точка Geneo е най-добрата прозоречна система. Специалното на GENEO е високотехнологичния материал Rau-Fipro. Това е многослоен влакнест материал, който придава максимална стабилност на профила. Стоманената армировка, която принципно е необходима за осигуряване на стабилност, отпада в 90% от приложенията. По този начин Geneo гарантира най-добрите стойности за топлоизолация, тъй като липсата на стомана води до отпадане на термичните мостовете. Като следващо подобрение на Geneo е Geneo PHZ (сертифицирана система за пасивни сгради). Чрез вмъкването на термомодули и на специално средно уплътнение Geneo PHZ изпълнява изискванията за прозорци за пасивни сгради. Отличителното на системата Geneo PHZ е коефициентът на топлоизолация, който е Uf до 0,79 W/m²K. Важно е да се отбележи, че прозорците от профилите Geneo отговарят отлично не само на изискванията за топлоизолация, но и на изискванията за статика и херметичност.

Oberon

За нуждите на пасивната къща в с. Марково Чех Пласт достави и монтира по южната фасада слънцезащити на чешката фирма Žaluzie Neva s.r.o. За по – голямо удобство на потребителя е монтирана станция за слънце и вятър. Задвижването се осъществява посредством мотори и дистанционно. Монтирането на слънцезащити е задължително с цел избягване на прегряването на помещението през летните месеци. Чрез слънцезащитите не само се избягва прегряването на помещенията, но и се ограничава нуждата от допълнително охлаждане.

Може да харесате още...