Първо участие и 2 престижни награди за България

isover

Четвърти награди за Енергийна Ефективност “ISOVER Energy Efficiency Awards”

Церемонията на 4-тите международни награди „ISOVER Energy Efficiency Awards” се състоя на 20 Март 2014 г. в гр. Дъблин, Ирландия. В нея взеха участие 54 проекта от 19 държави: Австрия, Беларус, Белгия, България, Великобритания, Германия, Дания, Ирландия, Испания, Корея, Латвия, Полша, Румъния, Русия, Финландия, Франция, Холандия, Чехия, Швейцария. 39 проекта получиха отличия, в присъствието на 130 гости. Два авторски проекта, в категория ново жилищно строителство, представиха България и заслужено спечелиха призове.

Наградите за Енергийна Ефективност „ISOVER Energy Efficiency Awards” са създадени за насърчаване на най-успешните проекти в Европа и света в сферата на енергийната ефективност. Конкурсът обхваща реализации на иновативно ново строителство и реновирани съществуващи сгради в две категории: жилищна и обществена архитектура. Желанието е да бъдат стимулирани най-добрите практики и творчески подход при прилагането на идеите за енергийна ефективност, екология, устойчивост и комфорт, които да се превърнат в строителни стандарти на бъдещето.

Конкурсът стартира през 2007 г. и е естествен отговор на два екологични проблема, които ИЗОВЕР приема присърце: защита на природата, изправена пред климатични промени; и повишаване качеството на жизнената среда, в това число – подобряване на комфорта и здравословния вътрешен микроклимат. На всеки две години, Сен-Гобен ИЗОВЕР провежда наградите, подкрепяйки съвместната работа на архитекти, инженери, строителни специалисти и инвеститори, постигащи природосъобразни решения с минимално потребление на енергия. Целта за ново строителство е постигане на стандарт за ниско-енергийни сгради, в това число: Пасивни, Мулти-Комфортни, нулево- и плюс-енергийни сгради с годишното потребление на енергия за отопление и охлаждане максимум 50 kWh/м²; за реновации – и намаляване на потреблението на енергия поне 3 пъти, в сравнение със съществуващото състояние.

Плюс-енергийна Мулти-Комфортна Къща

isover

Проект: Студио АРХЕ ЕООД, с колектив: арх. Георги Николов (главен проектант), арх. Бошко Таков, арх. Силвия Драганова и 12 сътрудници за инженерни и строителни дейности;
Обект и реализация: еднофамилна жилищна сграда и отделен апартамент, 2013 г.;
Местоположение: с. Кладница, гр. Перник;
Обща площ: 971 кв.м.; застроена площ: 416 кв.м.

38 kWh/m² годишно общо потребление на енергия;
12 kWh/m² годишно потребление на енергия за отопление и охлаждане;
40 kWh/ m² годишно произведена енергия от ВЕИ.

Коефициенти на топлопреминаване за отделните сградни повърхности:

isover

– Стени: 0.089 W/m²K;
– Покрив: 0.072 W/m²K;
– Подови плочи: 0.098 W/m²K;
– Прозорци: Uw=0.80 W/m²K, Ug=0.60 W/m²K;
– g-стойност стъклопакет: 60%;
– Сградна въздухоплътност: n50 = 0.19 m³/ h-1.
Двуетажната къща е първата в България плюс-енергийна сграда, произвеждаща повече енергия, отколкото консумира. Проектът e базиран върху концепцията за Пасивна и Мулти-Комфортна Къща и включва комбиниран подход към пестене на енергия, ограничаване на въздействието върху природата и производство на възобновяема енергия. Особености при проектиране и изпълнение: носеща конструкция от стоманобетон; суперизолация за стени и покрив (46 см) от стъклена вата Isover PREMIUM (λ=0,032W/mK), 20 см XPS изолация под основите; осигуряване на въздухоплътност, климатичен контрол и комфорт чрез система Isover VARIO; използване на два рекуператора за вентилация и пещ с дървени пелети за отопление; избягване на засенчването през зимата и контрол през лятото срещу прегряване; използване на соларна система.

Мулти-Комфортна Къща „Китката“

isover

Проект: ЕТ – Вариант Златка Христова, с колектив: арх. Златка Христова и арх. Евдокия Йотова;
Обект и реализация:
Мулти-Комфортна Къща „Китката“ – триетажна еднофамилна жилищна сграда, 2013 г.;
Местоположение: с. Кокаляне, гр. София;
Обща площ: 410 кв.м.; отопляема площ: 336 кв.м.

57 kWh/m² годишно общо потребление на енергия;
15 kWh/m² годишно нужда от енергия за отопление и охлаждане;
8.7 kWh/m² годишно потребление на енергия за климатизация.

Коефициенти на топлопреминаване за отделните сградни повърхности:

isover

– Стени: 0.11-0.12 W/m²K;
– Покрив: 0.093-0.109 W/m²K (плосък и скатен);
– Подови плочи: 0.097-0.175 W/m²K (партер и сутерен);
– Прозорци: Uw=0.77 W/m²K.
– Сградна въздухоплътност: n50 = 0.6 m³/ h-1.

Особености при проектиране и изпълнение: проектиране върху терен с голяма денивелация, избягване на засенчване от юг; отделяне на стоманобетонната конструкция на терасите от фасадните стени; външни стени от 25 см зидария; прозорци Rehau Geneo с 44мм троен стъклопакет; монтаж на суперизолация: покрив – 34 см стъклена вата Isover MK-KF (λ=0,034W/mK), вентилируема фасада – 30 см стъклена вата Isover FDPL (λ=0,034W/mK), контактна фасада – 30 см каменна вата Isover NF 333 (λ=0,042 W/mK); покривна тераса – 18 см XPS; осигуряване на въздухоплътност, климатичен контрол и комфорт чрез система Isover VARIO; 6 см каменна вата Isover N за шумоизолация на подове; съчетаване на вентилируеми и контактни фасади от различни материали (мазилка, камък, дърво). Изпълнението на къщата завършва успешно след обучение на проектантския екип и изпълнителите.

Може да харесате още...