Пасивна детска градина в Бургас ще учи децата на екология и биоразнообразие

Пасивна детска градина по модела на така наречената “пасивна къща” ще бъде изградена в комплекс “Меден рудник” в Бургас. Иновативният за България проект е готов и с него Община Бургас ще кандидатства за финансиране по европейските програми. Сградата ще е с енергиен клас А. Такива сгради се наричат “пасивни”, защото задоволяват преобладаващата част от нуждите си от топлинна енергия чрез пасивни източници /слънчева енергия, отделена топлина от обитатели и уреди/.

Избраното място е непосредствено до новооткрития плувен комплекс в районния център на “Меден рудник”, съобщи кметът на община Бургас Димитър Николов. Той уточни, че в проекта са приложени всички съвременни иновативни решения, свързани с енергийно ефективни системи за отопление и охлаждане; използване на възобновяеми източници на енергия за отопление/охлаждане; въвеждане на системи за управление на консумацията на енергия в сградата; системи за оползотворяване на дъждовната вода за поливни нужди; ефикасна система за управление на отпадъците – разделно събиране и компостиране. Детската градина ще се отличава от останалите както по външния си вид, така и по организацията на вътрешното пространство.

“Като място сме избрали к-с “Меден рудник”, защото там има най-много млади семейства с деца”, допълни Николов.

Предвижда се детската градина да се построи на два етапа. В първия ще се реализират 3 градински групи с по 26 деца и 1 яслена група с 20 деца. За да бъде използван потенциалът на имота максимално, в следващия етап се предвижда обособяване на още две градински групи с по 26 деца. Така постепенно ще се достигне пълният планиран капацитет от 150 деца.

Проектът предлага обособяването на помещенията за всяка група да бъде осъществено в самостоятелен обем, което дава възможност на всеки от тях да има ориентация на дневни и спални помещения към благоприятните посоки юг, изток и запад.

В проекта са заложени три свързани двуетажни корпуса. Планирани са 6 отделни детски площадки за всяка група – отделени една от друга с жив плет, игрище за мини футбол и баскетбол, опитна (зеленчукова/цветна) градинка, озеленяване и кътове за отдих. За направата им ще бъдат максимално използвани естествени материали, за да се чувстват децата възможно най-близо до природата.

Специалистите вече разработват и специална програма, по която ще бъдат обучавани децата там. Тя ще е свързана с опазване на биоразнообразието. Предвидено е в нея да бъдат включени преподаватели от Дружеството на защита на птиците, както и от други екологични организации, които да възпитават децата в любов към природата. Разработва се специално меню, което ще включва здравословна храна с биопродукти.

Отоплителната инсталация ще е водна, с принудителна циркулация. Топлоносителят ще е гореща вода с температура 70/50° С. Предвидена е и инсталация със слънчеви колектори с целогодишен режим на работа. Водата за битово горещо водоснабдяване ще се осигурява чрез бойлери, които са свързани с колекторите в котелното и със слънчевите колектори.

greentech.bg

Може да харесате още...