Петкамерната pvc система wp 5000 – нов стил и функционалност от Weiss Profil

Икономическата криза не подмина и Пловдивския есенен панаир 2009 и това обяснимо намали до минимум участието и на фирмите за профилни системи и  дограма. Един от производителите, който все още се доверява на този международен форум, бе фирма Вайс Профил, която представи  най-новите си разработки на PVC системи  за врати и прозорци.

За първи път пред широка аудитория бе показана новата 5 камерна PVC система, която допълва европейския облик на профилите с марка Weiss Profil, създадени по последните австрийски технологии.

При това разноообразие от профилни системи, съществуващи на българския пазар, клиентите все по- трудно се ориентират каква профилна система да изберат – като вид материал или колко камерна да бъде. Единствено качеството на профила и неговата марка остават засега водещият фактор при подбора на дограма. Затова и производителят  на профили фирма Вайс Профил се стреми непрекъснато да задоволява изискванията на потребителите както по отношение на качеството на материалите и функционалността на системите, така и претенциите им за дизайн и цветово разнообразие.

Новата PVC система WP 5000 е изработена от висококачествени материали по специална формула, отговаря на високите изисквания за добра топлоизолация, шумоизолация и енергийна ефективност, и притежава дълъг период на експлоатация.
Няколко са основните показатели, на които трябва да отговаря качествено изработеният прозорец от PVC профили, за да изпълнява най-добре предназначението си. Това, което отличава петкамерната  PVC система Weiss Profil е:
– По-висока шумоизолация;
– Висока енергийна ефективност;
– Употреба на екосъобразни материали;
– Богато цветово разнообразие.

За постигането на добра топлоизолация се използват профили с дебелина на външните стени на профила 2,7 мм и дебелина на вътрешните прегради 1,0 мм. Употребата на стъклопакет с нискоемисионно стъкло повишава топлоизолацията, като при различна дебелина на стъклата в стъклопакета се повишава и шумоизолацията.

Използваните уплътнители са произведени от материал, запазващ качествата си в широк температурен диапазон – Етилен-пропилен-диенов каучук (EPDM).

Високата здравина на прозореца се постига със стоманен (усилващ) профил, с дебелина на стената 1,5 и 2 мм. Задължителни са и водоотливните канали за отвеждане на кондензната влага навън.

Основният цвят на системите Weiss Profil е белият, но благодарение висококачествената технология за нанасяне на ламинат, се получава богата цветова гама на всякакви дървесни цветове със съответната структурна нишка.

Системата WP 5000 включва следните елементи:

WP 5001 – Каса – 72/ 66 мм (широчина/външна височина)
WP 5002 – Крило – 72/58 мм, дебелина на перото – 17 мм. Оста на обкова е на 13мм.
WP 5010 – Крило – 72/58 мм,  дебелина на перото – 25 мм
WP 5003 – Делител – 72/80 мм, R15, дебелина на перото – 17 мм. Делителят е проектиран да използва стоманен профил с размери 24х40 мм. Разработени са метална и пластмасова сглобка за присъединяване на делител към каса (крило). Пантите се поставят на 20 мм от края на вътрешната част (в центъра на делителя, съответно на усилващия профил).

WP 5004 – Крило-Врата – 72/93 мм. Крилото е проектирано да използва усилващ стоманен профил с размери 30/47 мм(височина-ширина), за осигуряване на необходимата якост на  вратата.

WP 5005 – Крило-Врата /обърнато/
WP 5006 – Подвижен делител – 72/61 мм,
WP 5007 – Ъглов делител 90о
WP 5008 – Профил-Удължител
WP 5009 – Адаптор
WP 5011 – Тръба
WP 5012 – Присъединител
WP 5013 – Присъединител /голям/
WP 5020 – Стъклодържател /24мм/
WP 5030 – Стъклодържател /32мм/

Система с водобранно крило – 80 мм

Вариант на PVC системата е използването на водобранно крило, което формира обща ширина на крилото 80 мм. То е с характерния за системата заоблен дизайн и дебелина на перото 25 мм. Проектирано е да се вгради усилващ стоманен профил с размери 27х35х27 мм, за осигуряване на якостта на конструкцията.

Монтаж

Подвижният  делител WP 5006 е проектиран да използва усилващия стоманен профил от четирикамерен делител WP 4130 (18/30 мм), за осигуряване на необходимата якост на конструкцията.  Дизайнът на крилото е заоблен  (R15) и дебелина на перото e 17 мм,  за да съответства на дизайна на останалите профили в системата, с които ще се комбинира. Подвижният  делител се присъединява към крилото без да се налага изрязване на перото на крилото. За постигане на здрава сглобка делителят се фиксира с винтове към  крилото.

Схема на отводняване:

С вътрешния канал за водоотвеждане на кондезната вода при касата (крилото) се получава и ветнилиране на камерата на перото. При касата външният канал е на достатъчно разстояние от края на касата (26,5мм). Каналът върху крилото е разположен над наклонената част за водоотвеждане  на касата. Специален наклон върху касата, позволява лесното отвеждане на кондензната вода, както и поставяне на сглобка за делител и изравнителна пластина.

Фрезоване на делителя
При фрезоване на делителя за присъединяването му в рамка каса (крило) се обработва само широчината (външната) част на профила. Разработени са две сглобки: външна метална и вътрешна пластмасова, като фрезоването и за двете е еднакво. Металната сглобка се монтира външно на делителя.

Металната сглобка се монтира външно
на делителя.
Пластмасовата сглобка се монтира
вътрешно на усилващия профил в делителя.

Начинът на отваряне на прозореца зависи от вида на обкова, който трябва да се съобрази с размерите му (поставяне на допълнителни точки на заключване и панти).

Всички  профили Weiss Profil се тестват в лабораторията към завода.  В нея се издава „протокол от първоначално изпитване типа на продукта”, с който производителите декларират съответствие с изискванията на продуктов стандарт ЕN 14351-1 и могат да поставят СЕ маркировка. PVC профилите не съдържат олово и отговарят на най-новите изисквания на Комисията по охрана на околната среда на ЕС и съответстват на международните екологични стандарти (ISO 14 000) и Правилата на ЕС за екологичен мениджмънт и одит (EMAS).

Предимствата на PVC профилите е в използването на естествени суровини и  лесната обработка. При тях се постигат добри термоизолационни характеристики, голяма механична здравина и дълготрайност, лесна и минимална поддръжка. Елегантността и меките форми, които те предлагат, дават  оптимални възможности за добри архитектурни решения.

Може да харесате още...