По-бързо и по-евтино разрешително за строеж

Един от големите проблеми, които стоят не само пред българските, но и пред чуждестранните инвеститори, е получаването на разрешително за строеж. И докато българските предприемачи си знаят, донякъде са свикнали с бюрокрацията, въоръжават се с търпение и макар по-късно от предвиденото успяват да направят първа копка на замислената сграда, то чуждестранните им колеги често пъти се отказват. А подобен отказ за най-бедната в Европейския съюз държава влошава още повече икономическата ситуация. Подобен отказ води до по-малко инвестиции, по-малко работа за българските предприятия и повече безработни.

Амбицията на Министерството на инвестиционното проектиране (МИП) и на браншовите организации, е с промените, които се подготвят в Закона за устройство на територията (ЗУТ), процесът по издаване на разрешителни да се облекчи и да стане по-евтин.

Едно от предложенията е да отпадне изискването за обекти от 4, 5 и 6 категория (малки обекти) да се иска съгласуване от Министерство на околната среда и водите (МОСВ). Това се отнася за случаите, когато обектът е в рамките на населеното място и когато не попада в защитена територия. Само тази промяна ще съкрати издаването на разрешително за строеж с един месец (какъвто е срокът за издаване на подобен документ) и ще спести на инвеститора 285 лв. (таксата, която струва той).

„Средно процесът на издаване на разрешително за строеж на сграда или съоръжение в европейските страни отнема два месеца и половина до три. Когато става дума за градоустройство, но не във вида, в който сега го разбираме, издаването на разрешение отнема 2.5-3 години. Това е времето, когато се оглеждат всички възможни части – изненади, конфликти и други. Когато приключи този процес се започва строителството”, каза арх. Иван Данов, министър на инвестиционното проектиране по време на представяне на подготвените промени в Закона за устройство на територията и начините за намаляване на бюрократичната тежест. Той допълни, че е нормално проектирането да трае около 1-1.5 година в зависимост от големината на имота. „Нормално е тогава разрешението да се издава за около 2.5 месеца и е нормално строителството да продължи между 10 и 15 месеца. Това са предвидимите срокове”, допълни арх. Данов.

Друга посока, в която са насочени промените в ЗУТ е да се уеднакви цената за издаване на разрешително за строеж. Креативен, но ясен пример в тази посока, даде арх. Николай Гълъбов, заместник-председател на Камарата на архитектите в България. „Ако баба Златка от град Златоград реши да си построи къща, ще трябва да отдели 15 000 лв. за проектиране и още 15 000 лв. за разрешение и една огромна процедура и сложна за асимилиране дори от професионалистите, която трябва да премине. Това, което МИП предлага и се подкрепя от браншовите организации, е процедурата по разрешение за строеж на имоти като тези на баба Златка да се опрости и да струва например в рамките на 3000 до 5000 лв. Да се намалят таксите, така че да се активизира инвестиционната инициатива. А за „Златко” ООД, който иска да построи също имот, но с 1000 пъти по-голям, за тези именно „по 1000” да се намали финансовата тежест и процедурата да стане лесна и български, и чуждестранни предприемачи. Да има едно много по-лесно издадено разрешение за строеж, с което да могат да инвеститорите да отидат при „Златната банка” ООД и с това разрешение да си финансират и проектирането и изпълнението”.

fakti.bg

Може да харесате още...