По-малко грешки с дигитално планиране

Sunflex

За да насърчи дигитализацията, компания Sunflex Aluminiumsysteme GmbH – производител на плъзгащи се стъклени системи с разнообразни дизайни, както и на покриви за тераси – решава да премине към ERP софтуер от Klaes. Целта е да се намали още повече процентът на грешките и да се подобри качеството.

В хода на почти тригодишния проект е въведен софтуерът Klaes 3D за конфигуриране, визуализиране, изчисляване и производство на различните стъклени системи и покриви на тераси.

Това е предизвикателство за всички участници, тъй като продуктите могат да се комбинират помежду си по много начини. Голяма част от програмата вече е въведена. Успоредно с това през 2021 г. е разработена цифровата организация на производството с Klaes e-prod. Важна стъпка към безхартиеното производство.

Sunflex

„В търсене на подходящо решение за нашата компания разгледахме цяла гама от софтуерни решения от известни доставчици. Klaes беше единственият, който можа да ни предложи убедително решение в областта на 3D конфигурацията и статиката. Когато се въведе поръчка, продуктът вече се конструира незабавно. Освен това много от нашите клиенти работят с Klaes. Следователно, те могат да контролират, конфигурират и изчисляват своите машини въз основа на данните. Освен това Klaes е активен в много страни и е в състояние да предложи услугата в много държави и на много езици“, обяснява управляващият директор Денис Шнайдер.

През 2021 г. Klaes e-prod се въвежда с ново производство в ново хале. Това се прави, за да се осигури по-голяма прозрачност и гъвкавост при промяна на графика в производството. Всички задачи, тестове, проверки, дейности по поддръжката и грешки се организират централно с Klaes e-prod. Резултатите и инцидентите се архивират автоматично. „Това ни дава по-голям контрол върху маршрутите в компанията, знаем къде е поръчката и къде има затруднения, получаваме информация за възможностите за подобряване на работния процес, а също така можем да оптимизираме поръчките, покупките и логистиката“, обяснява Шнайдер.

Снимки: Sunflex

Може да харесате още...