По-малко жилищни сгради са въведени в експлоатация в началото на 2013 г.

Вижте също...