Победителите в конкурс за мащабен проект върху 58 хектара: LDA Design и UHA London

Вижте също...

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!