Подменете прозорците като използвате съществуващата рамка

Вижте също...