Получавате технически паспорт на блока срещу 5 лв. на кв. мeтър

Вижте също...