Поредният срамен ремонт унищожава оригиналeн архитектурен замисъл

Вижте също...