Повече служители ще има в Агенцията по геодезия, картография и кадастър

Вижте също...