Правилният начин за RAL монтаж чрез последното поколение фолиа за запечатване на строителни фуги на врати и прозорци

blaugelb

blaugelb – външно фолио SL1050 Power One,
вътрешно фолио SL1050 Power Plus и
пистолетна пяна blaugelb 1C Premium Allseason XXL Class E

Според ръководството за RAL монтаж на врати и прозорци на ift Rosenheim, един от основните начини за уплътняване на строителната фуга между прозореца/вратата е чрез монтажна пяна, защитена с външно и вътрешно фолио.

Meesenburg Grup, чрез собствената си марка blaugelb, предлага цялостни решения за уплътняване на строителни фуги на прозорци и врати. Продуктите на blaugelb са тествани и имат необходимите сертификати.

blaugelb

1. Външно фолио blaugelb SL1050 Power One;
2. Вътрешно фолио blaugelb SL1050 Power Plus;
3. Еднокомпонентна пистолетна пяна blaugelb Premium Allseason XXL клас E;
4. Уплътнение, от страна на строителя;
5. Уплътнителна лента blaugelb 600 BG 1 15/2-6 mm.

Външно фолио blaugelb SL1050 Power One

Държи здраво там, където другите не могат – надеждна защита от атмосферни влияния на външната фуга.

Предимства на продукта:
– херметично, устойчиво на вятър и силен напорен дъжд уплътнение, устойчиво на дифузна пара за външната равнина съгласно DIN 18355;
– с непроменлива sd стойност ≤ 0,5 m;
– извънредно голяма лепилна сила върху стандартни строителни повърхности и профили на прозорци и врати;
– олепиляване по цялата повърхност, приложимо едностранно;
– за уплътняване на прагови профили и отворени части на профили;
– може да се измазва, залепва и боядисва, скрит монтаж;
– UV устойчив за минимум 12 месеца;
– устойчив на силен напорен дъжд над 1050 Pa;
– водонепропусклив;
– гъвкав и еластичен, компенсира движенията на фугите;
– устойчиво на големи температурни амплитуди и влага;
– лесна обработка с перфорирана защитна хартия;
– уплътняване на фуги в съответствие с ръководството за прави-лен монтаж и Закона за енергийната ефективност на сградите;
– сертифициран по EMICODE EC1 Plus;
– произведен в съответствие със системата за качество по ISO 9001/EN 29001.

Външното фолио blaugelb SL1050 Power One се използва във външната равнина на съединителните и монтажните фуги в прозорци и врати при саниране и в нови сгради за ветро- и дъждоустойчиво уплътнение, което е устойчиво и на дифузна пара.

Фолиото е подходящо за използване и като втори уплътняващ слой под перваза на прозореца.

Външното фолио blaugelb SL1050 Power One се предлага с различни ширини. Когато се адаптира за профилни системи, фолиото с ширина 64 мм  може да се използва за уплътняване на прагови и отворени  кухи профили. Предимството: профилите са защитени от навлизане на топъл влажен въздух, избягва се образуване на конденз и топлинни мостове.

Ширините от 75 mm до 350 mm на външното фолио blaugelb SL1050 Power One са изключително подходящи за уплътняване на фуги на прозорци и фасадни части.

В комбинация с вътрешното фолио blaugelb SL1050 Power One се постига перфектно уплътнение на фугата както отвътре, така и отвън.

sd стойност: DIN EN ISO 12572 sd стойност <0,5 m
Коефициент на пропускливост на фугата: DIN EN 12114 а<0,1 m³/[h*m*(daPa)2/3], няма изме­рим въздушен проход
Устойчивост на силен дъжд: DIN EN 1027 >1050 Ра
Водонепропускливост: 2000 Ра
UV стабилност: около 12 месеца
Температурна устойчивост: от около -40°С до +90°С
Температура на околната среда по време на обработката: -5°С до +45°С, когато фолиото е с температурата на съхранение
Съвместимост с гранични строителни мате­риали: изпълнено
Гъвкавост при -23°С: не се чупи, няма пукнатини
Допуски в размерите: DIN 7715 Т5 РЗ изпълнено
Температура на съхранение: от +5°С до +20°С
Способност за съхранение: 12 месеца, при съхранение на сухо, в неразпечатана опаковка
Цвят: черен

Вътрешно фолио blaugelb SL1050 Power Plus

Въздухонепроницаемо и паронепропускливо – надеждно разделяне на външния климат от климата в помещението.

blaugelb

Предимства на продукта:
– въздухонепроницаемо и паронепропускливо уплътнение за вътрешната равнина по DIN 18355;
– с непроменлива sd стойност ок. ≤ 30 m;
– извънредно голяма лепилна сила върху стандартни строителни повърхности и профили на прозорци и врати без допълнително лепящо фолио;
– възможност за едностранно и двустранно приложение;
– едностранно олепиляване;
– самозалепващи ленти от страната на тъканния материал за(изнесен) монтаж върху рамката;
– може да се измазва, залепва и боядисва, скрит монтаж;
– UV устойчиво за минимум 6 месеца;
– устойчив на силен напорен дъжд над 1050 Pa;
– водонепропусклив;
– гъвкав и еластичен, компенсира движенията на фугите;
– влаго- и температуроустойчив;
– лесна обработка с перфорирана защитна хартия;
– уплътняване на фуги в съответствие с ръководството за прави-лен монтаж и Закона за енергийната ефективност на сградите;
– сертифициран по EMICODE EC1 Plus;
– произведен в съответствие със системата за качество по ISO 9001/EN 29001.

Вътрешното фолио blaugelb SL1050 Power Plus се използва във вътрешната равнина на съединителните и монтажните фуги на прозорци и врати за уплътнение, което е както ветро- и дъждоустойчиво, така и издържащо на дифузна пара при саниране и изграждане на нови сгради.

Вградената мембрана осигурява предписаното херметично разделяне на климата в помещението чрез фугата. Силната адхезия на самозалепващата част подпомага функцията и осигурява повишена сигурност: през свързващата фуга не преминава топлия влажен въздух на помещението, като така се избягва образуването на конденз и плесен.

Вътрешното фолио blaugelb SL1050 Power Plus се състои от изцяло олепилена страна и допълнителна самозалепваща се лента от облицованата с тъканен материал страна за монтиране върху рамката. Това означава, че може да се залепя както от едната, така и от двете страни.

В комбинация с външното фолио blaugelb SL1050 Power Plus се постига перфектно уплътнение на фугата както отвътре, така и отвън.

Материал: специално PVC фолио с влакнеста страна, за едностранно и двустранно приложение
Клас на строителния материал: DIN 13501 Клас Е
Лепило: високоефективно специално лепило
sd стойност: DIN EN ISO 12572 sd стойност ок. ≥30 m
Коефициент на пропускливост на фугата: DIN EN 12114 а<0,1 m³/[h*m*(daPa)2*], няма изме­рим въздушен проход
Устойчивост на силен дъжд: DIN EN 1027 >1050 Ра
Водонепропускливост: 2000 Ра
UV стабилност: около 6 месеца
Температурна устойчивост: от около -40°С до +90°С
Температура на околната среда по време на обработката: -5°С до +45°С, когато фолиото е с температурата на съхранение
Съвместимост с гранични строителни мате­риали: изпълнено
Гъвкавост при -23°С: не се чупи, няма пукнатини
Допуски в размерите: DIN 7715 Т5 РЗ изпълнено
Температура на съхранение: от +5°С до +20°С
Способност за съхранение: 12 месеца, при съхранение на сухо, в неразпечатана опаковка
Цвят: бял

Спрей грунд blaugelb

Осигурява по-голямо сцепление на фолиата със слой вата, както и по-добър краен резултат.

blaugelbПредимства на продукта:
– Много добро сцепление между основата и фолиото;
– Бързо проветрение;
– Лесно използване върху почти всички основи;
– Много икономичен продукт (около 6 m² за опаковка);
– С променяща се система от глава за пръскане и вентил;
– Не съдържа аромати;
– Много малко количество т.нар. „Overspray“ (нежелано образуване на аерозолна мъгла);
– Не мирише;
– Много добра обработваемост;
– Готов за употреба;
– Съвместим с профил blaugelb Triotherm+ с бързо отвеждане навъздуха от продукта ≤5 мин.;
– Може да се ползва върху най-често срещаните в строителството материали.

Основа: Съвместимост, сцепление:
Бетон много добро
Цимент Много добро
Гипсокартон много добро
Итонг, порест бетон много добро
Силикатни тухли много добро
Тухли, клинкер, тухли с вертикани отвори (Poroton и др.) много добро
Мазилка (напр. основна мазилка по зидария) много добро
Течни пластмаси добро
Твърдо PVC много добро
PVC с фолио (напр. Renolit) много добро
Дърво, без покритие много добро
Дърво, лакирано много добро
Стиропор, EPS много добро
Алуминий, чист много добро
Алуминий, с покритие (боядисан) много добро
Алуминий, елоксиран много добро
Битум няма
Основа на материала: каучукова дисперсия на основата на разтворител
Цвят: прозрачен
Система на втвърдяване: проветрение; съхнене чрез изпаряване на разтворителя
Време на съхнене: около 5 мин. при +20°С и 50% относи­телна влажност на въздуха. (когато температурите са ниски, времето за изпаряване на разтворителя се удължава, съответно се скъсява при по-високи температури)
Плътност: (при +20°C) 0,7 g/cm³
Количество за нанасяне: варира в зависимост от плавно регули­руемия вентил – около 6 т2 на флакон
Температура на обработване: оптимална: от +15°С до +25°С (флакон, основа и околна среда) минимална: -5°С (основа и околна среда)
Температурна устойчивост: -25°С до +70°С, кратковременно до +80°С
Способност за съхранение: 12 месеца в неотворена оригинална опаковка, на сухо място без възмож­ност за замръзване от +5°С до +25°С. Да се пази от слънчеви лъчи и да се осигури добро проветрение.
Форма на доставка: флакон 500 ml

Пистолетна пяна blaugelb 1C Premium All season XXL Class E

Всесезонна пяна за уплатняване на строителни фуги – перфектното решение от blaugelb

Предимства на продукта:
– Може да се използва целогодишно при околни и повърхностни температури от  -20°C до +30°C;
– Висока покривност с разход до 65 литра пяна;
– Висока шумоизолация – тествана до 63 dB;
– Изключителни топло- и звукоизолационни стойности;
– Устойчива на влага;
– Възможност за работа независимо от времето;
– Незалепващ предпазен клапан позволява вертикално или хоризонтално съхранение без загуба на пропелент, с удължена стабилност при съхранение;
– За универсално приложение за запълване, изолация и уплътнение;
– Разпенващият агент не е вреден за озоновия слой;
– Произведено по ISO 9001-съвместима система за качество]
– Изключително подходящ за критично време приложение поради бързата си обработка;
– Подходящ за всички стандартни строителни повърхности;
– Клас Е на поведение при пожар съгласно DIN EN 13501-1, отговаря на B2 (DIN 4102-1);
– Тестван за ниско съдържание на замърсители според EMICODE EC1 Plus.

Пистолетната пяна blaugelb 1C Premium All season XXL Class E е еднокомпонентна PU монтажна пяна, която може да се използва при температури от -20°C до +30°C благодарение на специалната си рецепта. По този начин продукта покрива всички изисквания за всесезонна монтажна пяна.

Пистолетната пяна blaugelb 1C Premium All season XXL Class E има специално разработена формула, която реагира, за да образува много фина и хомогенна клетъчна структура, която осигурява раздуване дори и при ниска влажност на въздуха. В резултат на това пистолетната пяна blaugelb 1C Premium All season XXL Class E може да се използва и при ниски температури на околната среда и върху студени повърхности до -20°C. При температури на околната среда и повърхността над +5°C се препоръчва допълнително овлажняване. Най-добрият възможен резултат се постига, когато температурата на повърхностите е поне +5°C.

С голямото си количество от до 65 литра пяна blaugelb 1C Gun Foam Premium Allseason XXL Class E ви позволява да работите икономично. Изключителна адхезия към всички стандартни строителни основи (с изключение на полиетилен, силикон, масла, греси, освобождаващи средства за плесени или подобни материали). Веднъж втвърдена, пяната е полутвърда, предимно затворена, устойчива на гниене и стареене, но не и ако е изложена на UV радиация.

Приложения: Пълнене – Изолиране – Уплътняване: В прозоречната конструкция за запълване и уплътняване на свързващи фуги в прозорци и ролетни каси и за запълване на свързващи фуги на външни каси на врати (не се препоръчва за монтаж без допълнително механично закрепване). За запълване на вдлъбнатини в стени, кабелни канали и други кухини с пяна.

Всички продукти на марката blaugelb са плод на многогодишна развойна дейност и упорит труд. Отделно от това, материалите и системите са минали изпитанията и са сертифицирани от редица международни институции.

Допълнителна информация за продукта (техническа характеристика, сертификати, брошури и др.) можете да намерите на сайта на производителя. Както и да направите запитване към нас на посочения линк.

Може да харесате още...