Правителството одобри промени в Закона за енергийна ефективност

енергиен сертификат

Министерски съвет (МС) одобри на редовното си заседание в сряда промени в Закона за енергийната ефективност. Той е разработен във връзка с прилагането на Директива 2010/31/ЕС от 19 май 2010 за енергийните характеристики на сградите.

От публикувания в портала за обществени консултации документ става ясно, че за всяка нова сграда, преди тя да бъде въведена в експлоатация, енергийните характеристики ще бъдат удостоверявани със сертификат за проектни енергийни характеристики. Той ще важи за всички сгради за обществено обслужване с РЗП над 500 кв.м. Предвижда се от 2015 прагът да намалее на 250 кв.м.

За сгради след реконструкция или основен ремонт е нужно енергийните характеристики да са съответстват на минималните изисквания. Това обаче трябва да е технически възможно и икономически обосновано.

В съответствие с новите промени в Закона ще бъде разработен национален план за увеличаване броя на сградите с близки до нулево потребление на енергия. Той ще включва:

-националното определение и техническите показатели на сградите;
-перид на действие;
-национални цели за увеличаването им;
-политиките и механизмите за насърчаване на изграждане на такъв тип сгради.

publics.bg

Може да харесате още...