Предстоящ изпит за сертификат на Пасивни къщи

обучения

„Пасивна Къща България“ е акредитирана от Passivhaus Institut, Darmstadt, Germany да провежда изпит за сертификат за „Сертифициран дизайнер/консултант на Пасивни къщи“, както и да прави първата проверка след изпита.

Всеки курсист успешно преминал обучението за „Сертифициран дизайнер/консултант на Пасивни къщи“, полага изпит за сертификат. Изпитните материали се подготвят от Института за Пасивни къщи в Германия (Passivhaus Institut). Ние, като акредитиран организатор на изпита, Ви предоставяме възможността да положите изпита на български език.

След полагане на изпита, Пасивна Къща България извършва първата проверка. Втората и окончателна проверка се извършва от Passivhaus Institut, Darmshtadt, Germany.

Успешно издържалите изпита курсисти получават международна акредитация от Института за Пасивни Къщи (Passivhaus Institut) в Дармщат, Германия и титлата „Сертифициран дизайнер/консултант на пасивни къщи“. Данните на кандидатите успешно положили изпита се вписват в Международен регистър на сертифицираните дизайнери/консултанти на пасивни къщи. Акредитацията важи за период от 5 години от датата на получаване на сертификата. През този период акредитацията може да бъде подновена чрез представяне на поне един сертифициран проект на Пасивна сграда.

Списък с основните теми, спрямо които се подготвят изпитните материали можете да откриете тук.

Продължителност на изпита: 3 астрономически часа.

Кой може да участва в изпита: В него могат да вземат участие, както курсисти вече преминали обучението за „Сертифициран дизайнер/консултант на пасивни къщи“, така и кандидати без преминато обучение.

Изпитът включен ли е в цената на курса: Не, изпитът не е включен в цената на курса. За да участвате в него е нужно да изберете коя е най-подходящата за Вас дата и да се регистрирате (моля използвайте таблицата по-долу).

Кога е датата на изпита: Изпитът е международен и датите се определят от Института за Пасивни къщи в Германия. Определените дати за изпити са представени в таблицата по-долу.

Каква е цената на изпита: 270 Euro без ДДС.

Цената на изпита включва и постоянен онлайн достъп до тестове и задачи за Вашата успешна подготовка!

За да се явите на изпит за сертификат, първо трябва да се регистрирате!

Предстоящи дати за изпити

Изпит „Сертифициран дизайнер/консултант на пасивни къщи“

Дата: 09.03.2013 г., гр. София – от 09.30 ч. до 12.30 ч.

Дата: 14.06.2013 г.гр. София – от 09.30 ч. до 12.30 ч.

Може да харесате още...