Преустановява се сключването на нови договори по програмата за саниране

Вижте също...