През 2014 г ДА ще е длъжна да реновира поне 3% от сградите си

Вижте също...