Презентация на АЛУКЬОНИНГЩАЛ

Уважаеми колеги,

Заповядайте на 06.03.2013 (сряда) в 18.30 часа на презентация на АЛУКЬОНИНГЩАЛ в ЦДА, на която ще бъдат разгледани следните въпроси:

– Прозоречни и фасадни конструкции за пасивни сгради  – запознаване със сертифицирани системи „Schüco” и „Jansen” (времетраене: около 20 минути)

– Прозоречни и фасадни конструкции от системите „Jansen” – (времетраене: около 30 минути)

 – Възможности за реставрация в комбинация със защита на паметници на културата и запазване на градската среда

 – Примери на изпълнени обекти

– Противопожарни прозоречни и фасадни конструкции от системите „Schüco” и „Jansen” –  (времетраене: около 30 минути)

– Запознаване на възможностите за остъклени противопожарни конструкции и основните положения при проектиране

 

Организатор ССА към САБ

Може да харесате още...