Приеха план за сгради с нулево потребление на енергия

На последното заседание преди Коледа правителството прие Национален план за сгради с близко до нулево потребление на енергия 2015-2020 г. Целта на плана е практически след 2018 г. да се строят максимално енергийно ефективни сгради.

„Планът ще създаде условия за изпълнение на новата европейска политика за енергийна ефективност. Основната цел е да се промени съотношението на дяловете на енергийните източници, използвани в сградите, което в съчетание с много добри и балансирани за зима и лято енергийни характеристики на ограждащите елементи да доведе до оптимизиране на годишния разход на енергия до ниски нива, без от това да е повлиян комфортът на обитаване в сградите”, пише в решението на Министерски съвет.

Очаква се изпълнението на националния план да доведе до намаляване на потребната енергия като се подобрят енергийните характеристики на сградните ограждащи елементи, на системите за осигуряване на параметрите на микроклимата, както и на останалите системи, агрегати и уреди в сградите, потребяващи енергия, както и до оползотворяване на възобновяема енергия, добита в сградите или в непосредствена близост до тях.

Така ще се спестят близо 10% от националната цел за енергоспестяване и на 36 685 тона емисии въглероден диоксид до 2020 г.

fakti.bg

Може да харесате още...