Приемането на заявления по схемата за енергийна ефективност започва напролет