Приключи реконструкцията на сградата на Американския колеж в София

Приключи реконструкцията на сградата на Американския колеж в София. Това е първият мащабен проект за преустройство и разширение на колежа от неговото построяване в началото на миналия век. Реализацията му стана възможна благодарение на осигурено финансиране от Фондация „Америка за България“, USAID ASHA, настоятелството на колежа и други дарители и беше извършена от строителната компания Геострой АД .

Преустройството включва премахване на съществуващи постройки, ремонт и преустройство на двете крила и изграждане на ново, с което се разшири основната сграда на колежа. Строителните дейности са извършени без прекъсване на учебния процес. Запазен е цялостния старинен изглед на сградата, като е допълнен от съвременни елементи, съобразно най-добрите изисквания за помещения, предназначени за учебен процес.

Архитектурният проект е на арх. Димчо Тилев въз основа на мастър план и концептуален дизайн, подготвени от „Чели-Флин Бренан Аркитектс енд Планерс„, Питсбърг, САЩ. Оригиналните сгради на колежа са проектирани от арх. Георги Апостолов в началото на ХХ век.

В новата сграда има библиотека и медийна зала, зала за сценични изкуства и представления, учебни аудитории, трапезария, както и други съвременни помещения и оборудване. Учениците имат възможности за образователни, извънкласни и развлекателни дейности на световно ниво. Стойността на проекта е 10.6 млн. долара, като 8.6 млн. са осигурени от Фондация „Америка за България“.

Може да харесате още...