Приложението определя избора на индустриална врата

В сградите от областта на логистиката се налага функционално затваряне на различни отвори в стените, както във фасадата, така и във вътрешността на сградата. Изборът на системи врати е много голям, архитектът, потребителят и фасилити мениджмънта трябва да избират между най-различни възможности, предлагани на пазара. Във фазата на планиране е задължително да се установи последващото използване на системите врати, за да могат те да се оразмерят оптимално съобразно изискванията. Кои фактори трябва да се вземат предвид за правилен избор, разяснява Михаел Рае, продуктов мениджър за индустриални врати при Hörmann.

Подходящата индустриална врата
За да е съгласувана индустриалната врата с областта на приложение, най-напред е необходимо да се провери какви функции трябва да изпълнява тя. Тук следва да се вземат предвид от една страна законово предписаните изисквания като противопожарна защита или топлоизолация и от друга страна – специфичните според използването на сградата точки като честота на отваряне на вратата или комфортно обслужване. По принцип индустриалните врати намират приложение както на открито, така и на закрито.

Във време, когато топлинната енергия поскъпва постоянно и същевременно разпоредбите на Наредбата за пестенето на енергията (EnEV) стават все по-строги, изискванията за добра топлоизолация се увеличават.

По-специално вратите във фасадата трябва да предлагат добра топлоизолация, за да не се губи ценна топлина, когато са затворени.

Безопасността при индустриалните врати определено не е тенденция, а трайно важна тема. Всички врати подлежат на европейската продуктова норма EN 13241-1. Тя регламентира изискванията по отношение на безопасността и характеристиките за всички автоматично и ръчно задействани врати в частния, търговския и публичния сектор. Съгласно EN 13241-1 при затваряне вратите трябва да спират автоматично, ако под отворената врата се намират хора или предмети, а при стълкновение да освобождават само определена сила или дори напълно да избягват стълкновението, преди да се задвижват обратно нагоре. При избора на врата трябва да се следи всички врати, които ще се монтират, да разполагат със съответната CE маркировка, за да се гарантира, че съответните предписания ще бъдат спазени.

При оборудването, гарантиращо безопасността на вратите трябва също така да се има предвид, че в Германия автоматично задвижваните врати, използвани в промишления/търговския сектор подлежат на Директивата за работното място ASR A 1.7. Това означава, че в зависимост от използването – от обучен или необучен персонал трябва да са налице съответните защитни механизми, като защита на затварящия кант или безконтактни защитни системи. Тъй като вече наличните врати също подлежат на ASR A 1.7, провеждането на анализ на риска на място е от изключително значение. Това ще спомогне за оценяване на безопасността на по-старите врати и допълнителното им оборудване при необходимост, за да се постигне изискваното ниво на защита за потребителите.

Съществена роля за всеки строителен обект имат не само законовите, но също и редица други функционални предписания, които могат да варират силно в зависимост от приложението. За логистичните дружества например са характерни много цикли на отваряне, докато в по-малките сервизи пълно отваряне на вратата за преминаване на превозно средство се налага само понякога и поради това там се предпочита възможност за преминаване на пешеходци през вградена врата. Производителите, като например Hörmann, предлагат голям избор от различни врати, от индустриална секционна врата и ролетна врата чак до бързо движеща се врата или плъзгаща се врата.

Hörmann

Индустриални секционни врати
Често за затваряне на отвори във външните стени на сградата се използват индустриални секционни врати. По принцип индустриалните секционни врати се отварят вертикално нагоре и не се накланят, така че пространството пред и зад тях остава свободно. Те се предлагат с различни варианти на окачването в зависимост от архитектурата и височината на халето: По правило вратата се направлява хоризонтално под тавана. При голяма височина на помещението обаче може да се приложи и вертикално направляване на вратата, така че мястото под тавана остава свободно, например за захранващи кабели. Също така този вариант на окачване щади вратата.

За добра топлоизолация производителите, като например Hörmann, предлагат врати от двустенни стоманени ламели с прекъснат термомост и монтажна ширина 67 милиметра. По-голямата част от топлината се губи при отваряне на вратите. Ето защо индустриалните секционни врати могат да се оборудват с вградена врата, така че да се осигури преминаване на пешеходци без да се налага отваряне на цялата врата.

Hörmann

За логистиката се предлагат индустриални секционни врати, които отговарят на изискванията за товаро-разтоварните пунктове. С делимата индустриална секционна врата Parcel Walk производителите като Hörmann правят възможно камиони и бусове с различни габарити да се товарят и разтоварват на един и същ товаро-разтоварен пункт. При големи камиони се отваря само горната част на вратата, докато ламелният цокъл остава на пода. По-малките бусове се товарят/разтоварват на нивото на пода на халето, така че се отваря цялата врата.

Hörmann

Индустриални ролетни врати
За затваряне на отвори в сгради се избират също така и индустриални ролетни врати. По правило платното се състои от стоманени или алуминиеви ламели. Ролетните врати пестят много място и благодарение на компактната си конструкция са подходящи за монтажни ситуации, при които мястото е ограничено, тъй като за монтирането им е необходим съвсем малък щурц. Вратата се навива под облицовка за платното и така пространството под тавана остава свободно. На пазара се предлагат както ролетни врати с елементарно ръчно задействане, подходящи например за рядко отваряне на складови халета, така и решения с оптимално съгласувано автоматично задвижване. Към тях се числят ролетните врати, които – като ролетната врата DD S6 на Hörmann – са оборудвани със задвижване с честотен преобразувател и следователно постигат скорост на отваряне от максимум 1,1 метра в секунда. Това подобрява работните процеси и намалява загубите на топлина. Следователно те са рентабилна алтернатива на бързо движещите се врати.

Hörmann

Бързо движещи се врати
Бързо движещите се врати се отличават с голяма скорост на отваряне и затваряне. Те намират приложение както на открито, така и на закрито, но в зависимост от това се различават по вида окачване. От една страна бързо движещите се врати могат да разполагат с двустенни, запълнени с пяна ламели, които да осигуряват добра топлоизолация и следователно да са подходящи предимно за приложение на открито. От друга страна се предлагат бързо движещи се врати с изключително гъвкаво платно, които често разделят помещения във вътрешността на сградата, например за да се намали течението и излизането на персонала в болнични дни. Поради голямата скорост на отваряне е възможно бързо преминаване през вратите, например с наземни транспортни средства, така че се постигат оптимални работни процеси. С тези и други специални изпълнения за хладилни складове или хранително-вкусовата промишленост, производителите като Hörmann предлагат голям избор от подходящи типове врати.

Hörmann

Плъзгащи се врати
Ако се налага отделяне един от друг на големи сектори от халета – преди всичко от съображения за противопожарна защита – често се прилагат плъзгащи се врати. Те са с пожароустойчивост и защита от дим, но се предлагат също и като мултифункционални врати. Освен странично движещи се до или в стената еднокрили и двукрили варианти могат да се прилагат също и телескопични модели за монтажни ситуации, при които е налице малко място до вратата. В случай на пожар пожароустойчивите плъзгащи се врати се затварят автоматично и предотвратяват разпространяването на огъня в други части на сградата. Когато са отворени, плъзгащите се врати най-често се намират пред стената. Моделът за ниша позволява незабележимо скриване в стената. За да е възможно преминаване на пешеходци, дори и когато вратата е затворена, могат да се интегрират допълнително вградени врати без праг.

Изводи и перспективи
Предлагането на индустриални врати на пазара е многопластово и комплексно. В зависимост от приложението в сгради от областта на логистиката е налице избор между най-различни системи врати, които да допринесат за безпрепятствено и непрекъснато протичане на транспортните процеси.

За контакт и повече информация – Хьорман България.

Може да харесате още...