Приспособления за биометрична идентификация – живот на по-високо ниво

identification

Отключването на дадена врата може да се осъществи чрез различни програмирани функции за разпознаване. Биометричната автентикация използва за разпознаване биологични характеристики, като чертите на лицето, гласа, пръстовия отпечатък или шарката на ириса на окото. Биометричните модели са специфични за лицето; няма двама души, които да съвпадат по тези характеристики. Поради това биометричната автентикация предлага високо ниво на сигурност.

Първо трябва да бъдат записани и съхранени съответните биометрични идентификатори на лицата с право на достъп. Когато лицето се проверява, биометричният скенер прочита биологичните характеристики и ги превръща в цифрова информация, която се сравнява и удостоверява от компютъра със съхранените шаблони. Достъпът до подобен вид защитена зона се предоставя само след като характеристиката е била записана и положително сравнена със съхранения шаблон.

Различават се физиологични и поведенчески характеристики. Тези, основани на физиологията, се отнасят до неизменните биологични белези на човека, като например разпознаване на ириса, пръстов отпечатък или геометрия на ръката. Поведенческите характеристики, от друга страна, са свързани с активни действия, които също подлежат на колебания поради емоции или душевни състояния. Те включват например гласа, подписа или ритъма на ударите по клавиатурата.

identification

От обсъжданите или разработените до степен на пазарна готовност методи за биометрична идентификация до момента са известни и приложими следните:
– гласово разпознаване;
– сравняване на подписи;
– разпознаване на геометрията на ръката;
– разпознаване на съдовите модели на ириса и ретината;
– анализ на пръстови отпечатъци;
– разпознаване на лица;
– оптично разпознаване (автоматично сравняване на изображения);
– оптично-акустично разпознаване;
– начин на натискане на клавиатурата.

Системите за биометрична автентикация могат да бъдат частично интегрирани във вече съществуващи обкови. В случай на по-големи елементи, като например скенер за ретина или дисплей за сравняване на подписи, е необходим отделен монтаж, например в стената до вратата. Тези приспособления се различават само по вида на използваната идентификация или по необходими технически елементи. След като идентификацията е извършена, отделните системи активират електронните заключващи цилиндри.

Снимки: Boon Edam

Може да харесате още...